پروفسور جلال دهقان نیا

پروفسور جلال دهقان نیا

پروفسور جلال دهقان نیا

Prof. Jalal Dehghannya

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلاح سطحی با اولییک اسید بر خواص فیزیکی نانوالیاف سلولوز (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 4
2 اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 6
3 بررسی اثر پوشش های پلی ساکاریدی آنتی اکسیدانی بر زمان غوطه وری بهینه، محتوای ویتامین C و جذب نمک در ورقه های میوه "به" طی آبگیری اسمزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
4 بررسی اثر نوع روغن و نسبت محصول به روغن بر توزیع دما، افت رطوبت و جذب روغن در طی فرآیند سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 122
5 بررسی تاثیر استفاده توام از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 2
6 بررسی تاثیر استفاده توام از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی تاثیر استفاده توام از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی تاثیر نانورس (مونت موریلونیت) بر ویژگی های نفوذپذیری به بخار آب، زاویه تماس و خواص حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز- پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 4
9 بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته بندی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 4
11 بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 4
12 بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آب گیری اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی مهاجرت استرهای فتالات از پلی اتیلن ترفتالات محلول مدل آبلیمو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
14 بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 1
15 بررسی ویژگی های مکانیکی، نوری و آبدوستی سطحی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته اصلاح شده - نانوکریستال سلولز - نانوذرات دی اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
16 بهینه سازی محلول اسمزی و بررسی اثرات آبگیری اسمزی بر ویژگیهای بافتی و رنگی میوه «به» فرآیند شده با پوشش های پلی ساکاریدی فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 2
17 بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرات دی اکسیدتیتانیم و سلولز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 4، شماره: 15
18 تاثیر آبگیری اسمزی بر ریزساختار، چروکیدگی، جذب مجدد آب، و ویژگی های حسی میوه "به" پیش تیمار شده با پوشش خوراکی فعال (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
19 تاثیر آنزیم بری و هیدروکلوییدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 1
20 تاثیر افزودن بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم به روغن، روی سینتیک چروکیدگی، طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
21 تاثیر امواج فراصوت و آبگیری اسمزی روی چگالی ظاهری قطعات سیب زمینی طی سرخ کردن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
22 تاثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکى روى چروکیدگى قطعات سیب زمینى طى سرخ کردن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 2
23 تاثیر اولتراسوند و مایکروویو بر دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی سرخ شده و مدل سازی سینتیک آن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 1
24 تاثیر پیش تیمار با فراصوت و آنزیم بری روی جذب روغن سیب زمینی طی سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
25 تاثیر ترکیبی پیش تیمارهای اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی روی سینتیک دفع رطوبت طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
26 تاثیر سرعت هوای داغ بر سینتیک خشک شدن و ویژگی های فیزیکی شیمیایی پودر میوه تمشک تولید شده به روش فوم مت (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 2
27 تاثیر فرآوری سیب زمینی با پیش تیمارهای امواج فراصوت و مایکروویو روی جذب روغن طی سرخ کردن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 1
28 تاثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 1
29 تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 93
30 تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 3
31 خواص فیلم نانوکامپوزیت پلی(لاکتیک اسید)حاوی نانوالیاف سلولوز اصلاح شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 6
32 زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم شده شامل نانوتاربلور سلولوز و نانوذرات تیتانیم دی اکسید: مطالعهساختار و نفوذپذیری بخار آب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 3
33 شبیه سازی سه بعدی پدیده های انتقال گرما و رطوبت در طی خشک کردن همرفتی هویج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
34 شبیه سازی عددی فرآیندهای انتقال رطوبت و گرما در خشک کردن همرفتی هویج پیش تیمار شده با امواج اولتراسوند و مایکروویو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
35 فیلم های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز: (۱) ویژگی های ساختاری و خواص مکانیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
36 فیلم های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز:(۲) ویژگی های حرارتی، نفوذپذیری به بخار آب و آب دوستی سطحی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
37 کاربرد روش های هیبریدی (هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز) جهت خشک کردن سیب زمینی و مطالعه ویژگی های کیفی محصول خشک شده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 2
38 مدل سازی پارامترهای رنگی در طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
39 مدل سازی تجربی جذب روغن و بررسی تاثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
40 مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 4
41 مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
42 مدل سازی جذب و نفوذپذیری بخار آب در فیلم های نانوکامپوزیت نشاسته - نانوکریستال سلولز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
43 مدل سازی دانسیته ظاهری در طی خش ککردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 2
44 مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 4، شماره: 2
45 مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرایند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با مافوق صوت و خشک کردن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 3
46 مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فراصوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
47 مدل سازی نفوذپذیری بخار آب و جذب رطوبت در فیلم های نانوکامپوزیت نشاسته- مونت موریلونیت (MMT) (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 3
48 مدلسازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
49 مروری بر ساختار، مکانیسم و کاربرد باکتریوسین‌ها در مواد غذایی به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 7، شماره: 4
50 مطالعه تاثیر دما و حضور نانوتقویت کننده بر مهاجرت آنتی اکسیدان TBHQ از فیلم نانوکامپوزیت فعال برپایه پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
51 مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 96
52 مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی برپایه پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
53 مقایسه تاثیر روش خشک کردن (هوای داغ، مایکروویو، هوای داغ-مایکروویو، مایکروویو-هوای داغ) بر سینتیک خشک شدن فوم بروکلی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 32، شماره: 2
54 مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 4
55 نانو لیپوزوم های حامل بتا کاروتن: بررسی اثر گاما اوریزانول بر پایداری اندازه ذرات و درون پوشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 4
56 نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی -مونت موریلونیت ( MMT): حساسیت به آب، خواص مکانیکی وگرمایی و الگوی پراش پرتو X (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 2
57 نانوکمپلکس های صمغ عربی- کازئینات حامل بتا کاروتن (۱): بررسی تشکیل کمپلکس توسط FTIR، DSC، کدورت و رئولوژی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
58 نانوکمپلکس های صمغ عربی- کازئینات حامل بتا کاروتن (۲): بررسی اندازه ذرات، پتانسیل زتا ، مورفولوژی و کارایی انکپسولاسیون (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review on cold plasma microbial decontamination mechanism, its effect on food quality and its generation (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر اولتراسوند و آنزیم بری بر سینتیک جذب روغن قطعات سیب زمینی طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس میوه Heracleum persicum (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 استفاده از تکنیک مایکروویو متناوب - کنوکسیون اجباری هوای داغ در خشک کردن سیب و بررسی چروکیدگی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 Effect of Different Edible Hydrocolloids on Oil Uptake; a Review (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
6 Effects of different drying temperatures on physicochemical and microstructural properties of foam mat dried red beetroot (Beta vulgaris L. var. Detroit) pulp powder (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 Influence of infrared power on the production of raspberry powder during foam-mat drying (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 Numerical modeling of heat and mass transfer during foam-mat drying of green banana: Effect of ovalbumin concentrations (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 Production of raspberry fruit powder using foam-mat drying: Effect of convective hot air temperature (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 باکتریوسین ها: نگهدارنده های طبیعی و ارتقاء دهنده سطح ایمنی مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی اثر دمای هوا بر سینتیک خشک کردن پودر پالپ گوجه فرنگی تولید شده به روش فوم مت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 بررسی تأثیر اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر تغییرات دانسیته ظاهری در طی خشک کردن آلو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی تأثیر اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر میزان چروکیدگی در طی خشککردن آلو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی خواص آبدوستی و ویژگی های ساختاری نانوکریستال سلولز اصلاح شده با اسید چرب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی خواص بازدارندگی نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید/ نانوفیبر سلولز (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
16 بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های برپایه نشاسته سیب زمینی- نانوکریستال سلولز(NCC) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی ساختار و ویژگیهای بازدارندگی نانوکامپوزیتهای بر پایه نشاسته - نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و سلولز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
18 بررسی سینتیک خشککردن سیب با تکنیک مایکروویو متناوب - کنوکسیون اجباری هوای داغ به همراه پیشتیمار اسمزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بررسی مهاجرت نرم کننده DEHA از پلی اتیلن ترفتالات به سیمولانت آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 بررسی میزان زمان غوطه وری بهینه ورقه های میوه به طی آبگیری اسمزی و مدل سازی چروکیدگی آن در طول خشک کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
21 بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته - PVAL حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیم و سلولز (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
22 تاثیر اسانس های روغنی بر قارچ های آلوده کننده مواد غذایی، میزان ارگسترول و آفلاتوکسین های (G(1), B(2), B(1 و (G(2 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 تاثیر پیشتیمار اسمزی روی دانسیته تودهای میوه به در خشککردن با مایکروویومتناوب - هوای داغ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 تاثیر تکنیک آبگیری اسمزی - مایکروویو متناوب - کنوکسیون اجباری هوای داغ درخشککردن میوه به روی ضریب انتشار موثر رطوبت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 تأثیر آنزیم بری و پوشش های خوراکی بر چروکیدگی طی سرخ کردن سیب زمینی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 تأثیر اولتراسوند، مایکرووویو و آبگیری اسمزی بر چروکیدگی سیب زمینی طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 تأثیر بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم روی جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 تغییرات میزان از دست دادن رطوبت طی سرخ کردن سیب زمینی با افزودن بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم به روغن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 خشککردن میوه به با روش ترکیبی مایکروویو - هوای داغ و تاثیر آن روی بازجذب آب محصول خشکشده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 سینتیک دانسیته ظاهری سیب زمینی پیش تیمارشده تا آنزیم بری و پوشش های خوراکی طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 سینتیک محتوای رطوبت سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آنزیم بری طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 کاربرد تکنیک مایکروویو متناوب - کنوکسیون اجباری هوای داغ به همراه پیشتیماراسمزی در خشککردن میوه به و بررسی روند چروکیدگی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 مروری بر ژلهای هیدروکلوئیدی: ویژگیهای عملکردی و دینامیک و مکانیک تشکیل و تخریب ساختار آنها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 مروری بر فیبرهای غذایی و کاربرد آنها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران