دکتر مژگان احمدی ندوشن

دکتر مژگان احمدی ندوشن رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر مژگان احمدی ندوشن

Dr. Mojhan Ahmadi nadoshan

رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت لردگان با استفاده از مدل های AVI و GODS ، DRASTIC (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
2 ارزیابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی آبخوان خالد آباد-بادرود نطنز با مدل دراستیک (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 33
3 ارزیابی و مدل سازی شوری خاک با استفاده از سنجش از دور، مدل رگرسیون و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 4
4 برآورد غلظت کلروفیل A با استفاده از سنجش از دور و اندازه گیری میدانی در تالاب چغاخور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
5 برآورد ماده آلی خاک در منطقه سمیرم با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 4
6 بررسی تاثیر ترافیک بر انتشار PM۲.۵ با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
7 بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
8 بررسی توزیع مکانی غلظت فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در رسوبات تالاب استیل آستارا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
9 بررسی رابطه بین میزان نیتروژن کل و برخی ویژگی های خاک در منطقه زرین شهر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 2
10 بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره ای لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 4
11 بررسی رابطه غلظت ذرات معلق با غلظت آنزیم های کبدی بندناف نوزاد (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 1
12 بررسی مطلوبیت زیستگاه و هم پوشی آشیان بوم شناختی قوچ و میش لارستان (Ovis orientalis laristanica) در منطقه حفاظت شده هرمود با استفاده از مدل مکسنت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی وضعیت تغذیه گرایی تالاب بین المللی امیرکلایه به منظور مدیریت و حفاظت از آن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
14 تهیه نقشه پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از روش های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 69
15 رابطه بین الگوی سیمای سرزمین و پراکنش ذرات معلق (PM۲.۵) در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 2
16 زیست پالایی برخی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایی به وسیله کشت جلبک Chlamydomonas reinhardtii در یک پساب ساختگی از نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
17 کاربرد روش رگرسیون کاربری اراضی (LUR) در مدل سازی فضایی آلاینده های هوا در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
18 مدل سازی پراکنش گازهای آلایندهCO وNO۲ از دودکش های شرکت پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با استفاده از مدل AERMOD (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 14، شماره: 4
19 مدل سازی مکانی-زمانی پراکنش آلاینده CO با استفاده از تصاویر MODIS و الگوریتم های ANFIS و RF (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 3
20 مدل سازی نیتروژن خاک با استفاده از سنجش از دور و مدل های رگرسیون و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 2
21 مدلسازی پراکنش ماده آلی خاک با استفاده از سنجش از دور و مدل جنگل تصادفی و کریجینگ در شهرستان لنجان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 2
22 مکان یابی ایستگاه های پایش آلودگی هوا درمناطق ۱و۳ اصفهان با استفاده از تکنیک فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و سیمای سرزمین شهرستان خمینی شهر با استفاده ازسنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
2 آشکارسازی و پیش بینی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
3 ارتباط ذرات معلق PM۲.۵ هوای محیط و عملکرد کلیه (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
4 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب بین المللی امیرکلایه (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
5 ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه : شهرستان مبارکه) (دریافت مقاله) همایش ملی صیانت از محیط زیست
6 ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه : لنجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
7 استفاده از روش فازی و تحلیل سلسله مراتبی درمکانیابی فضای سبز شهری در نجف آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
8 استفاده از شاخص اختلاف دمای روشنایی BTD به منظور تهیه نقشه گردوغبار شهر اهواز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 اکولوژی منظر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
10 بررسی آثار ناشی از آلودگی هوا بر عملکرد سیستم دفع بدن در شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
11 بررسی اثر استفاده از پساب بر ویژگیهای خاک گچی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
12 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی کاهش آلودگی سوخت CNG (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
13 بررسی استفاده از سوختهای زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
14 بررسی تاثیر ترافیک بر انتشار PM۲.۵ با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)- مطالعه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 بررسی تغییرات اراضی شهری اراک طی سالهای 1385-1351 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی تغییرات پوشش اراضی در محدوده ی تالاب گندمان از سال 2000 تا 2017 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص های کیفیت آب در خور موسی (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
18 بررسی تغییرات سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه طی سالهای 2001-1976 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی تغییرات سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و متریک های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر نجف آباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
20 بررسی تغییرات سیمای سرزمین شهرستان فلاورجان با استفاده از متریکهای سیمایسرزمین و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
21 بررسی خشکسالی حوزه زاینده رود با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
22 بررسی خشکسالی حوزه زاینده رودد با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
23 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش مقایسه پس از طبقه بندی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 بررسی روند خودپالایی رودخانه زاینده رود با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
25 بررسی و مدلسازی تغییرات شهر اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
26 برنامه ریزی و توسعه شهری پایدار با رعایت الگوهای زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 بهره گیری از جاذب طبیعی در کاهش COD پساب پتروشیمی (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
28 بیوگاز، منبع انرژی قابل تجدید (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
29 پایش دمای سطح زمین در شهر اصفهان با استفاده از سنجش از دور و بررسی رابطه آن با شاخص NDVI (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 پایش محدودههای توسعه در پارک جنگلی صفه باتوجه به توان اکولوژیکی زمین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
31 پهنه بندی آلودگی هوای شهر اصفهان با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
32 پهنه بندی پارامترهای خاک شهرستان لنجان با استفاده از روش جنگل تصادفی ҅ (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
33 پهنه بندی پراکنش ذرات معلق به روش وزن دهی فاصله ای معکوس IDW (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
34 پهنه بندی غلظت فلز سنگین سرب در خاک مناطق پرترافیک اصفهان (دریافت مقاله) اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019
35 پیش بینی پراکنش ذرات معلق PM با استفاده از نرم افزار AERMOD مطالعه موردی: کارخانه سیمان اردستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 پیش بینی میزان شوری آب های زیرزمینی جزیره کیش با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
37 تغییرات پوشش گیاهی حوضه ی زاینده رود با استفاده از شاخص NDVI (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
38 توسعه پایدار در اکوسیستم های بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
39 تهیه نقشه پوشش اراضی محدوده ی تالاب گندمان با طبقه بندی حداکثر احتمال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
40 تهیه نقشه کاربری اراضی و ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیتهای معدنی در پناهگاه حیات وحش موته (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 دستیابی به اکوتوریسم پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
42 دیوکسین‌ها و راهکارهای کنترل و حذف آنها (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
43 فقر و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
44 کاربرد سنجش از دور در مطالعه و بررسی خطوط ساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 کاربرد سنجش از دور(RS) در بررسی زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
46 کاربرد مدل AHP منطبق بر منطق فازی در مکانیابی محل استقرار راکتور بیوگاز (شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
47 کاهش نیترات از پساب صنعتی با استفاده از جاذب پوست انار اصلاح شده (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
48 کمی کردن تغییرات الگوی سیمای سرزمین اصفهان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 مدل سازی کیفی چاه های آب شرب در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
50 مدیریت پایدار زیست بومهای بیابانی (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
51 مکانیابی محل دفن پسماند جهت استقرار راکتور بیوگاز با استفاده از مدل AHP-FUZZY(مطالعه موردی شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 مکانیابی محل دفن پسماند جهت استقرار راکتور بیوگاز با استفاده از مدل ANP-FUZZY(مطالعه موردی شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست