دکتر ابوالفضل حسن آبادی

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

Dr. Abolfazl Hassan Abadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت اسناد آرشیوی در پژوهش های تاریخ محلی خراسان (اسناد آستان قدس رضوی درباره جنگ جهانی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 1
2 اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی نگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی اسنادی از تازه مسلمانان در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 29، شماره: 3
4 بررسی برخی مولفه های تاریخ‎نگاری محلی در آثار باستانی پاریزی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
5 بررسی تحلیلی جنبه هایی از مصرف موقوفات آستان قدس رضوی در دوره ی صفویه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تحلیلی نظامنامه یکی از انجمن های مذهبی عصر مشروطه در مشهد (ذکر حسینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 30، شماره: 4
7 بررسی جنبه های کمتر شناخته شده از شخصیت امیر علیشیر نوایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی دوره: 4، شماره: 4
8 تاریخ شفاهی مجلس ضرورت امروز نیاز فردا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 1، شماره: 1
9 تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 7، شماره: 1
10 تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه ای (درآمدی بر تبارشناسی تاثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 14، شماره: 2
11 تاریخ نگاری زنان در آثار باستانی پاریزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 22، شماره: 43
12 تاملی بر اختلاف در تفسیر شروط انتخاب متولیان در موقوفات اولادی (نمونه موردی : موقوفهء اولادی قلعه صدری قم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 1، شماره: 2
13 تحلیل شاخصه های محلی نگاری خراسان در دوره معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 46، شماره: 92
14 تحلیل مولفه های موثر بر تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نامه انقلاب دوره: 2، شماره: 3
15 تحلیلی بر ارتباط بین لقب با نقش مهر در تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی دوره: 2، شماره: 1
16 تحلیلی بر خدمت موروثی در حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان یکی از مولفه های هویت معنوی در مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی دوره: 4، شماره: 4
17 درآمدی بر روش شناسی تدوین در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نامه انقلاب دوره: 1، شماره: 11
18 درنگی بر انگیزه های محلی نگاران خراسان در دوره معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی دوره: 3، شماره: 3
19 روش شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظه سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 13، شماره: 1
20 سمت و سوهای موضوعات مطرح در تاریخ شفاهی دنیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 3، شماره: 1
21 شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
22 منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
23 مولفه های موثر بر تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 8، شماره: 1
24 نگاهی کوتاه به تاریخچه تشکیلات اداری اماکن متبرکه (همراه با معرفی نظامنامه اماکن متبرکه در سال ۱۲۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 25، شماره: 1
25 نگرشی دوباره بر ضرورت پرداختن به مبانی خاطره پژوهی در تاریخ نگاری جنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت تاریخ شفاهی در پژوهشهای منطقه ای (پیش درآمدی بر تأسیس مرکز تاریخ شفاهی خلیج فارس ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
2 تاریخ شفاهی و تبارشناسی تجربه زیسته هنرمندان تاریخ معاصر خراسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
3 تأسی از الگو در امر تربیت از صادقین (ص) (دریافت مقاله) همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)
4 شناسایی و تحلیل پیش نیازهای دستیابی به مهارت سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
5 نقش دانشگاهها د رگسترش تاریخ شفاهی همراه با ارائه اولین طرح درس تاریخ شفاهی در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
6 نقش زنان در گسترش فعالیت های خیریه در دوره تیموری (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه