دکتر مهدی غضنفری

دکتر مهدی غضنفری ریاست مدرسه حکمرانی شهید بهشتی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی غضنفری

Dr. Mahdi Ghazanfari

ریاست مدرسه حکمرانی شهید بهشتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی چالش های قابلیتی توسعه سامانه فرماندهی و کنترلC4I در نیروهای مسلح ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 1، شماره: 1
2 شناسایی عوامل پیاده سازی سامانه فرماندهی و کنترل موثر در افزایش بهره وری سازمان های نظامی و ارایه راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 1، شماره: 2
3 ارائه مدلی جدید جهت به کارگیری تاکسی های هوشمند در کلان شهر تهران در راستای سازماندهی حمل و نقل عمومی: رویکرد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 2
4 ارزشیابی فناوری اطلاعات با رویکردی تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
5 پیشبینی تقاضای سالانه سفر ریلی با استفاده از مدل پویاییشناسی سیستم؛ مطالعه موردی: سازمان رجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
6 کاربرد داده کاوی در مهندسی تولید محصول از طراحی مفهومی تا تولید نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه صنعتی مناطق توسعه نیافته ( مبتنی بر توانائیهای مناطق و اصل تقسیم کار ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارایه متدولوژی فرآیندی پیش بینی تکنولوژی مبتنی برTRIZ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
3 ارزیابی و انتخاب سیستم (ERP) Enterprise resource planningمناسب با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیارف فازی( مطالعه موردی شرکت توگا) (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
4 ارزیابی واحدهای تولیدی مجموعه زمزم با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
5 استخراج الگوی حرکتی کاربران وبگاه با استفاده از تکنیک خوشه بندی و ارائه ساختار ماشین پیشنهاد دهنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 استفاده بهینه از منابع حمل و نقل بوسیله یک مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی و الگوریتم ابتکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
7 انتخاب تامین کننده انتقال تکنولوژی با استفاده از شاخصه های سبز و رویکرد آنتروپی ساو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
8 بخش بندی کشورها در بازرگانی خارجی مورد مطالعاتی : سازمان توسعه تجارت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
9 بررسی رویکردهای بهره گیری از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در تصمیمات کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
10 بررسی و دسته بندی مدل های برنامه ریزی پروؤه با محدودیت منابع در محیط فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 بستر تحلیل و مدیریت داده های شهری بر مبنای کلان داده و اینترنت اشیاء برای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
12 بکارگیری فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها بعنوان یک رویکرد سیستمی جهت شناسایی دلایل اصلی و ریشه ای اثرات نامطلوب سازمانها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
13 بکارگیری مفاهیم SCM در طراحی نظام اجرائی شرکت های GC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
14 پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
15 تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I: مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
16 تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
17 تحلیل سود آوری زنجیره تامین نفت خام با فرض غیر قطعی بودن تقاضا و قیمت ها در بازار، با رویکرد بهینه سازی استوار مبتنی بر سناریو : مطالعه موردی برای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
18 توسعه مدل MRP با تقاضا و تامین فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
19 توسعه و کاربرد سیستم تضمین کیفیت تامین کننده SQA در شرکت قطارهای مسافری رجاء (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 توسعه یک مدل چند هدفه فازی برای هموارسازی استفاده از تجهیزات حمل و نقل در سیستمهای لجستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
21 دارایی دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
22 رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از شاخص مطلوبیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
23 رتبه بندی قواعد استخراج شده از داده کاوی به کمک تکنیک ANP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
24 رفتار لرزه ای سازه های فولادی با میراگرهای مایع تنظیم شونده TLD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
25 روشی جدید برای محاسبه توزیع امکان متغیرهای فازی در یک مسئله PLP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
26 رویکرد شبکه عصبی به حل مسائل زمان بندی جریان کارگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
27 زمان بندی زنجیره تامین محصول با درنظرگرفتن سطح حساسیت به زمان فازی و ملاحظه ی مسئله انتخاب تامین کننده و سیاست رد و پذیرش سفارش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
28 شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
29 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار در شهرداری زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
30 طراحی استراتژیک زنجیرۀ عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
31 طراحی استراتژیک زنجیرۀ عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
32 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه گرده افشان فرغونی پنوماتیکی خرما به منظور کاهش زمان گرده افشانی نخیلات و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تولید خرما (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
33 فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و ایجاد فرصتهای جدید برای کسب و کار (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
34 کاربرد برنامه ریزی خطی در ارزیابی سیستم های مدیریت دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
35 کاربرد تئوری محدودیت ها toc درپویایی های سیستمی SD همراه با یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 کاربرد تئوری محدودیت ها درمدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
37 کاربرد روش خوشه بندی در انتخاب استراتژی های صادرات کالاها در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
38 کشف 14 دانش کاربردی در زمینه صادرات فرش ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
39 مدل جایگاه مدیریت دانش در نقشه استراتژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
40 مدل سازی صنعت شیر یارانه ای توسط متولوژی پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
41 مسئله مسیریابی مواد خطرناک با حداقلسازی ریسک فازی عدد Z (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
42 مهندسی مجدد فرآیند در شرکتهای تولیدی صنعتی به عنوان پیش نیازی اساسی برای ERP تجربیات شرکت صنعتی پارس خزر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
43 میراگر مایع تنظیم شونده تئوری و نرم افزار کاربردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
44 میراگرهای و سازه های فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
45 نقش مدیریت دانش در پیشگیری از بیماری های شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
46 هبستگی قابلیتهای فرایندی دانش با فرایندهای مدیریت مشتری (مطالعه میدانی ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
47 همبستگی قابلیتهای زیرساختاری دانش و قابلیت های فرایندی دانش مطالعه موردی (سازمان توسعه تجارت ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
48 یک مدل برنامه ریزی فازی- احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 یک مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی برای جایابی تسهیلات در سیستم لجستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین