علی اصغر عبدالهی

 علی اصغر عبدالهی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان

علی اصغر عبدالهی

Ali asghar Abdolahi

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مولفه های موثر بر امنیت فضاهای عمومی شهری و تلاش جهت ارتقای آنها (مطالعه موردی: پاک بعثت شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
2 بازیافت اراضی بایر شهری با تاکید بر توسعه میانافزا مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 11
3 بررسی پیامدهای توسعه کاربری اراضی شهری بر سکونتگاه های غیررسمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
5 پتانسیل سنجی استقرار نیروگاه های خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدلAHP و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
6 تحلیل توزیع فضایی فقر در نواحی شهری با استفاده از تکنیک Morris مطالعه موردی: شهرستان های استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 9
7 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان از نظر شاخص های توسعه با استفاده از مدل SAW (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
8 سنجش و تعیین مناسب ترین محور جهت تبدیل شدن به پیاده راه در شهر کرمان حد فاصل خیابان امام جمعه تا خیابان شفا با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
9 شناسایی پتانسیل های زمینه ساز توسعه خلاق در بافت فرسوده - تاریخی با تاکید بر ارتقای گردشگری (نمونه موردی: محله میدان ارگ، منطقه 1 شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
10 شناسایی و اولویت بندی شاخص های سازنده برنامه ریزی شهری در زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: مناطق چهار گانه شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
11 مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر لاهیجان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
12 مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت در مواقع زلزله (مطالعه موردی: شهرستان های جیرفت و عنبرآباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی مکانهای بهینه، جهت توسعه فیزیکی آتی شهر کنگان،با استفاده از مدل منطق بولین و تکنیکهای RS و GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 آینده پژوهی توسعه کالبدی شهر کرمان با تاکید بر جلوگیری از توسعه افقی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
3 آینده نظام شهری ایران با تاکید بر نقش شهرهای کوچک و میانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
4 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی شهر کرمان با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
5 بازتوسعه اراضی قهوه ای و خاکستری مناطق یک و دو شهرداری کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
6 بررسی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق شهری شهر کرمان با رویکرد عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 بررسی تاثیر شهرداری و شوراهای اسلامی درمسیرتوسعه پایدارشهری (مطالعه موردی: شهرکرمان) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
8 بررسی چالش ها و راه کار های موجود در بافت قدیم و فرسوده شهری نمونه موردی شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 بررسی کارایی مدل زنجیرهای مارکوف در برآورد تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین بااستفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
10 بررسی نقش و اثرات نمادها و المان های شهری در جذب گردشگر (راهکاری جهت توسعه پایدار شهرها) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
11 بررسی وضعیت کالبدی محلات شهرهای اسلامی ایرانی –مطالعه موردی: محله کرمان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
12 برنامه ریزی راهبردی جهت مکانیابی بهینه پارکهای محله ای؛ مطالعه موردی: منطقه دو زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
13 برنامه ریزی راهبردی ساماندهی محله های تاریخی در راستای افزایش انگیزه سکونت با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 تحلیل عوامل موثر بر توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
15 تحلیل فضایی شاخص های توسعه ی گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS مطالعه موردی (استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
16 جغرافیای کشورهای اسلامی:توسعه انسانی و شناخت میزان محرومیت با استفاده از شاخص HDI و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
17 رتبه بندی مکانی فضاهای سبز و پارکهای شهری با استفاده از روش ELEKTRE (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
18 ساماندهی محله های تاریخی در راستای افزایش انگیزه سکونت با تاثیرپذیری از الگوهای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
19 فناوری های نوین در پایش و مدیریت بحران خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
20 قابلیت سنجی و آینده نگاری اراضی ناکارآمد ورودی های شهر کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
21 گردشگری شهری رویکردی برای دستیابی به توسعه خلاق در محله میدان ارگ کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
22 مکانیابی بهینه پارکهای محله ای با استفاده از FAHPو GISمنطقه 2شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی