جعفر حقیقت

 جعفر حقیقت استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

جعفر حقیقت

Jafar Haghighat

استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم شبکه عصبی عمیق در استراتژی آربیتراژ آماری (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
2 آزمون فرضیه بی ثباتی پول فریدمن در ایران: رویکردی نامتقارن از مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
3 ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
4 ارزیابی کارایی انرژی در بخش خانگی استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
5 بررسی اقتصادی روش های مختلف تامین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 11، شماره: 21
7 بررسی حاشیه ی بازاریابی ماهیان پرورشی مزارع گرم آبی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر نقش بی ثباتی تورمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
10 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران رویکرد غیر خطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 63
11 مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش انرژی زیست توده در رشد اقتصادی و مقابله با بحران انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
2 تاثیر گذاری ویژگیهای فردی و محیطی برمیزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مدیران حوزه ستادیوزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
3 عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و DCC - GARCH (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار