عباس احمدی

 عباس احمدی دبیر آموزش و پرورش

عباس احمدی

Abbas Ahmadi

دبیر آموزش و پرورش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
2 استفاده از شتابگر الکترونی MeV 10 برای تولید تابش چرنکوف در ناحیه پرتو ایکس نرم (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 2
3 اولویت بندی عوامل کیفی و قیمتی موثر بر خرید برندهای معروف گوشی های تلفن همراه (نمونه موردی: شهرستان شیروان، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 10
4 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری و بهبود بهره وری در شرکت های تعاونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
5 بررسی عوامل موثر در برون سپاری فعالیت های هتل ها بااستفاده از ویژگی دارایی های خاص در تیوری هزینه تراکنش TCE (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 6، شماره: 16
6 بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین فاصله اجتماعی و افسردگی کارکنان با رفتارهای انحرافی در محیط کار(ادارات تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
7 پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
8 پیش بینی عمر مفید باقیمانده تجهیز بر اساس دانش حاصل از تجربه متخصص و پایش وضعیت با استفاده از سیستم استدلال نوروفازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 1
9 تعیین ضریب فرسایش پذیری بین شیاری خاک بر اساس سیستم های فازی و فازی- ژنتیک دراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
10 رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 3
11 عوامل موثر بر نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های دانش بنیان کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
12 مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 3
13 مقایسه روش های برآورد نسبت پخشیدگی اکسیژن و گذرپذیری هوا با استفاده از اشباع موثر ومقدار رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
14 یک رویکرد ترکیبی جدید برای آموزش مدل ترکیب سلسله مراتبی شبکه های عصبی به منظور رتبه بندی اعتباری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبهای هیستوپاتولوژیک تغییرات مورفولوژیک مورفومتریک ایجاد شده توسط سیکلوفسفامید درروده های بزرگ در مدل آزمایشگاهی :مدل رت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 آمیخته بازاریابی در موسسات مالی و اعتباری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
3 آنالیز اگزرژی در موتور اشتعال جرقه ای و تاثیر شدت توربولانس ورودی برپارامترهای قانون دوم ترمودینامیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 اثر احداث جاده بر فرسایش و تولید رسوب و راههای کنترل آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر شیب بر شدت رواناب در خا کهای حساس به تشکیل اندوده سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 ادراک تمایل اتخاذ بازاریابی با تلفن همراه بر وفاداری و تعهد مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
7 ارائه چارچوبی برای بررسی تاثیر هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان؛ مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
8 ارائه رویکردی جدید جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارائه یک مدل برای شناسایی موانع و محرکهای شکل گیری نظام نوآوری فناورانه مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
10 ارایه مدلی برای بررسی نقش داده های هوش تجاری بر استقرار نظام جامع مدیریت دانش در شرکت های خدماتی دولتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
11 ارتباط برخی خصوصیات خاک با میانگین هندسی قطر خاکدانه(GMD) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی ارتباط پارامتر آب قابل استفاده با برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی ارزش غذایی و پتانسیل تولید علوفه گیاهان شور روی مراتع حاشیه تالاب کویری حوض سلطان قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
14 ارزیابی تغییرات مکانی ذخیره کربن آلی خاک درتیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum درحاشیه کویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
15 ارزیابی روشهای شاخص شوری BI و شاخص شوری NDSI در تهیه نقشه های شوری خاک مطالعه موردی دشت فراهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
16 ارزیابی روشهای شاخص شوری SI و شاخص روشنایی BI درتهیه نقشه شوری خاک درمناطق خشک و نیمه خشک بااستفاده ازداده های سنجش ازدور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
17 ارزیابی گسترش بیابان با استفاده از مدل IMDPA (منطقه شرق شهرستان خمین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
18 ارزیابی گسترش بیابان با استفاده از مدل MEDALUS (منطقه شرق شهرستان خمین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
19 ارزیابی گسترش بیابان با استفاده از مدلهای MEDALUS و IMDPA (منطقه شرق شهرستان خمین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
20 ارزیابی وانتخاب مناسب ترین روش تصفیه رواناب های سطحی بااستفاده ازروش FAHP درتوسعه پایدارمنطقه (مطالعه موردی: منطقه 81 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 ارزیابی وطبقه بندی بیابان زایی در کویر میقان واطراف آن با فن آوری سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی به روشICD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
22 استخراج کلمات کلیدی یک متن با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 استفاده از داده های سنجش از دور در تهیه نقشه شوری خاک مطالعه موردی دشت فراهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
24 استفاده از روش هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در مدلسازی پیوسته تناسب اراضی در منطقه نیمه خشک زیاران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
25 استفاده از مدل تلفیقی برای پایش و مدل سازی طوفان گرد و غبار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
26 استفاده ازروش FMEA برای ارزیابی ریسک وافزایش ایمنی بیماران درمراکز سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
27 الگوریتم ابتکاری مبتنی بر خوشه بندی برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از شبکه عصبی نگاشت خود سازنده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 الگوریتم بهینه سازی تلفیقی مبتنی بر جغرافیای زیستی و اجتماع دسته ذرات (PSBB0) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 الگوریتم بهینه سازی تلفیقی مبتنی بر جغرافیای زیستی و اجتماع دسته ذرات (PSBBO) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 امکان سنجی استقرار ساختار ماتریسی بر مدیریت دارو و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
31 ‏اندازه گیری مستقیم فرسایش ناشی از احداث جاده در نواحی حاشیه ای جاده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 بازنگری تأثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه روی عملکرد آنلاین شرکت ها : شواهدی از اروپا (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
33 برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه ای خاک در اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 برآورد شدت بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس درمنطقه گلچشمه محلات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
35 برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه ها با استفاده از بعد فرکتال ذرات و خاکدانه در اراضی زراعی، مرتعی و جنگلی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 بررسی آت اکولوژی گیاه دارویی کور.Capparis spinosa L دربهرام آباد و آب ترش قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
37 بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در سالمندان شهر قزوین (دریافت مقاله) نهمین کنگره کشوری سوختگی
38 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه یونجه بر تستهای عملکردی کبد، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سیستم انعقادی در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 بررسی اثرات تحریم بر وضعیت تولیدات و صادرات نفتی شرکت های داخلی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
40 بررسی اثرات کاربردی اصول حسابداری ومفاهیم مدیریت در صنعت هوانوردی با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
41 بررسی اثرمصرف سوپرجاذب باکتری محرک رشد و هیومیک اسید بررشد آتریپلکس کانسنس Atriplex Canescens L. درکویر میقان اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
42 بررسی ارتباط بین مارکرهای التهابی مستخرجه از شمارش کامل سلول های خونی (CBC) و بیماری سل ریوی فعال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
43 بررسی المان محدود ماکزیمم لنگر خمشی شمع های بتنی درجا برای مهارگودبرداری با خاک ریزدانه رسی و پیش بینی ژنتیکی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
44 بررسی امکان استفاده از طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR) در ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
45 بررسی انواع روشهای شتاب دهی ذرات باردار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
46 بررسی پارامترهای خاک و شمع در المان محدود ماکزیمم لنگر خمشی شمع های بتنی درجا برای مهار گودبرداری با خاک ریزدانه رسی و پیش بینی ژنتیکی آن (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
47 بررسی تاثیر آموزش های کوتاه مدت (ضمن خدمت) بر عملکرد کارکنان آموزش پرورش شهرستان درگز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
48 بررسی تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری با نقش میانجی اعتماد برند (مطالعه موردی:بیمه دانا شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
49 بررسی تاثیر ارزش ادراک شده مشتری بر وفاداری مشتری (محصولات غذایی کاله) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
50 بررسی تاثیر اسانس صمغ انغوزه به عنوان درو کننده کرم گلوگاه انار در باغات قم بربرخی صفات کمی و کیفی میوه انار پس از برداشت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی تاثیر انتشار اخلاق کسب و کار بر نوآوری خدمات با نقش میانجی تسهیم دانش(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان ساری استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
52 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر آبخوان بر روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
53 بررسی تاثیر تبدیل اراضی مرتعی به دیمکاری در فرسایش و تولید رسوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
54 بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی در میزان استرس و فشارهای روانی ناشی ازکار کارکنان مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی جنوب استان تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
55 بررسی تاثیر فعالیت های گروهی و انفرادی بر میزان اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
56 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری نگرشی و رفتاری کاربران مطالعه موردی:شعب بانک پاسارگاد کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
57 بررسی تاثیر کیفیت سیستم بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
58 بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ( دردانشگاه فنی و حرفه ای یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
59 بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت (مطالعه موردی: کارکنان بانک تجارت تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 بررسی تاثیر نوآوری محصول در توفیق برند با تاکید بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی: شرکت کاله آمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
61 بررسی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
62 بررسی تاثیرنیروی انسانی بر رضایت شهروندان در مراکز تلفن110 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
63 بررسی تأثیر شهرت برند بر اعتماد برند (مطالعه موردی:صنایع پوشاک هاکوپیان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
64 بررسی تغییرات سطح و شوری آب زیرزمینی دشت چالدران با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
65 بررسی تغییرات گاف انرژی و ضریب جذب اپتیکی دی اکسید تیتانیوم در حضورناخالصی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
66 بررسی توزیع فضایی هدایت الکتریکی با استفاده از زمین آمار به منظور مدیریت مناطق خشک وبیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
67 بررسی توزیع مکانی برخی کاتیون های خاک های مناطق بیابانی با استفاده از روش کریجینگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
68 بررسی جایگزینی سیستم های تقطیرخورشیدی با دستگاه های تصفیه آب در بخش مصارف خانگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
69 بررسی جوانه زنی بذوربادام کوهی Amygdalus scoparia Spech. دراستان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
70 بررسی سیستم های سرمایش تابشی غیر مستقیم سقف از نظر مصرف انرژی و آسایش حرارتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
71 بررسی شاخص های طیفی جهت مطالعه شوری خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
72 بررسی کمی اثرات گونه های قره داغ وبره تاغ درکاهش خطرات فرسایش بادی درکویرمیقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
73 بررسی مناطق رویشی گونه دارویی کور.Capparis spinosa L مطالعه موردی استان قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
74 بررسی میزان ماسه های تجمع یافته درپیدایش نبکا درتیپ گیاهی هالکنموم درکویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
75 بررسی نقش جذابیت برنددرشناسایی برندمشتری؛موردمطالعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
76 بررسی نیاز رویشگاهی و پراکنش بادام کوهی Spach. Amygdalus scoparia درمنطقه قوچک دلیجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
77 بررسی نیازرویشگاهی و پراکنش بادام کوهی Spach Amygdalus scoparia درمنطقه جلایرساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
78 بررسی و اهمیت نانو تکنولوژی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
79 بررسی و شبیه سازی تفنگ الکترونی برای استفاده در یک شتابگر خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
80 بررسی و شبیه سازی مغناطیس متمرکز کننده بکار رفته در شتابگرها با نرم افزار CST (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
81 بررسی و مطالعه عملکرد کاتالیزگر نانو ساختار آهن با و بدون ارتقا دهنده در سنتز فیشر – تروپش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
82 بررسی و مقایسه ضریب فرسایش پذیری بین شیاری خاک چهار منطقه از استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
83 بررسی وابستگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 بررسی واکنش آتریپلکس کانسنس Atriplex Canescens L. به مصرف سوپرجاذب باکتریهای محرک رشد PGPR و هیومیک اسید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
85 بررسی وانداره گیری عنصر کم مصرف کبالت در خاکها به کمک زمین آمار وGIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
86 بررسی وفاداری به نام تجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
87 بهره وری وعوامل موثر برآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
88 پراکنش گیاه دارویی کور.Capparis spinosa L دررازمیان و زیاران قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
89 پیش بینی دمای هوا با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره و شبکه های عصبی با یادگیری ماژولار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
90 پیش بینی دمای هوا با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی ماژولار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
91 پیش بینی رویگردانی مشتریان یک شرکت مخابراتی با روش دسته بندی ترکیبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
92 پیشینه فرهنگ زیست محیطی در مدارس (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
93 تابش سینکروترون و کاربردهای آن در صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
94 تابش گامای پارامتری منبعی نوین برای طیف سنجی موسبایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
95 تاثیر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد عدس رقم کیمیا (FLIP92-12L) در شرایط دیم منطقه تیکمه داش آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
96 تاثیر تراکم های مختلف کشت دیم عدس بر مهار رواناب سطحی در منطقه تیکمه داش استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
97 تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان دم نوش های گیاهی براساس ابعاد 5 گانه مدل سروکوال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
98 تبیین نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در فرایند مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
99 تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی جهان اسلام ( مطالعه موردی: خلیج فارس و آسیای مرکزی ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
100 تجزیه و تحلیل عوامل جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیکی استان سیستان وبلوچستان با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
101 تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمان بر تعارضات سازمانی ( مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
102 تحلیل رگرسیونی در پیش بینی اثربخشی مدارس ابتدایی شهرستان خوی درسال تحصیلی 94-93 بر اساس ابعاد نظارت و راهنمایی مدیران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
103 تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی، فازی و فازی- ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
104 ترسیم تقویم گردشگری تالاب میقان با دو شاخص ترجونگ و اوانز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
105 تعیین ضریب فرسایش پذیری بین شیاری خاک بر اساس سیستم های فازی و فازی-ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
106 تعیین و مقایسه ارزش غذایی گونه Limonium iranicumدر مراتع شور روی حاشیه کویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
107 تعیین و مقایسه ارزش غذایی گونهComphorosma monspeliaca در مراتع شور روی حاشیه کویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
108 تعیین و مقایسه کیفیت علوفه Haloxylon persicum و Salicornia europaea در کویر میقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
109 تعیین و مقایسه کیفیت علوفه گونه های علوفه ای مراتع خشک و نیمه خشک استان قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
110 تغییرات مکانی شوری و سدیمی خاک با استفاده از روش های زمین آماری، مطالعه موردی: دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
111 تغییرات مکانی فرسایش پذیری ذاتی خاک در مقابل باد در دشت تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
112 تغییرات هیستولوژیک وهیستومورفومتری ایجاد شده در دستگاه تنفس رت در اثر درمان مزمن باسیکلوفسفامید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
113 تکامل خاکها در مقادیر مختلف شیب براساس شاخص های میکرومرفولوژیک (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
114 توسعه رویکرد دومرحله ای جدید برای پیش بینی رویگردانی مشتری در صنعت بانکیمبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی چندهدفه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
115 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده ETM مطالعه موردی: منطقه قنوات استان قم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
116 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده liss مطالعه موردی : منطقه قنوات قم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
117 جایگاه ایران در شاخص های حکمرانی موثر در علم و فناوری در منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
118 جایگاه مدیریت دانش در ساختار سازمانی مرکز مدیریت بیماری های واگیر معاونت بهداشت (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
119 چالش های فرماندهی حادثه به همراه در س آموخته های عملیات های جستجو و نجات در کوهستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
120 خسارات ناشی از فرسایش خندقی در اثر تخریب مراتع و محیط زیست شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
121 خسارات ناشی از فرسایش خندقی و راه کارهای حفاظتی در شمال استان آذربایجان غربی: مطالعه موردی شهرستان سیه چشمه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
122 رادیوگرافی دیجیتال به عنوان یکی از دقیق ترین انواع آزمونهای غیر مخرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان
123 رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
124 رویکرد ترکیبی برای پیش بینی روی گردانی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
125 رویکرد جدید خوشه بندی داده ها براساس الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
126 سنتز مونومرهای جاذب UV-curable، UV آنتراکینونی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
127 سنتز مونومرهای جاذب UV-curable، UV اگزانیلیدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
128 شبیه سازی مصرف سوخت و انتشار CO2 در چراغ راهنمایی هوشمند ومعمولی با تاثیر تعداد عابرین پیاده با تاکید بر اثر انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
129 شناخت نقش میانجی کیفیت ادارک شده بر رابطه بین تجربه برند و احساس لذت مشتریان تلفن همراه در شهر ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
130 شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
131 شناسایی عوامل موثر بر مصرف توام با مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی: مصرف کنندگان کالاهای ضروری شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
132 طراحی و شبیه سازی مغناطیس چهارقطبی جهت هدایت باریکه الکترونی در شتابگرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
133 عوامل اثر گذار بر توسعه شایستگی های برند شخصی در شرکت های صنعتی شهر تهران درسال 1395 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
134 عوامل موثر بر فرسایش پذیری ذاتی خاک در مقابل باد (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
135 قابلیت گیاهان شورروی حاشیه تالاب های کویری و شوره زارهای مرطوب ایران از دیدگاه ارزش غذایی و کیفیت علوفه دام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
136 گامهای نظری تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور با استفاده ازنظام نوآوری فناورانه : مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
137 گرمایش و سرمایش تابشی در داخل ساختمان (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
138 گیاهان واسطه انتقال عناصر سنگین از خاک به انسان (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
139 محاسبه بهای تمام شده تسهیلات بانک انصار با بهره گیری از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
140 مدارس سبز، آموزش سبز و تاثیر آنها بر پایداری محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
141 مدل ایجاد نوآوری در بانک ها و مقایسه بانک های داخلی و خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
142 مدل بندی اثر تغییرات ضرایب نفوذپذیری و تحکیم بر میزان نشت جریان در زیرسدها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
143 مدل ترکیبی هوشمند برای سنجش محتوای وب سایت ها براساس شبکه های عصبی و تئوری اطلاعات متقابل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
144 مدل سازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با به کارگیری رویکرد گروهی درطبقه بندی چند کلاسه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
145 مدل شبکه عصبی ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه برای پیش بینی رویگردانی مشتری در صنعت بانکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
146 مدل هوشمند مبتنی بر روش متن کاوی برای تعیین زمینه فعالیت وب سایتها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
147 مدل­سازی زنجیره تامین ماهیان پرورشی گرم­آبی در ایران با رویکرد لجستیک یکپارچه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
148 مدلسازی ریسک عملیاتی بانک با استفاده از شبکه بیزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
149 مدلسازی فرایند توسعه تامین کننده سبز با در نظر گرفتن عملکرد بلندمدت سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
150 مدلسازی مصرف سوخت خودروها و انتشار کربن دی اکسید در حمل ونقل جاده ای با تاکید بر اثر انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
151 مدیریت تجربه مشتری در رضایت مشتریان و وفاداری برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
152 مطالعه رابطه بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در خاکهای شور و گچی مراتع قشلاقی اشتهارد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
153 مطالعه رستنی های حوزه کویرمیقان اراک ازدیدگاه مردم شناسی گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
154 مقام ایثار و شهادت درمراتب کمال انسان (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
155 مقایسه میزان ترسیب کربن خاک درپوشش گیاهی طبیعی و دست کاشت جنوب کویر میقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
156 مقایسه میزان ترسیب کربن خاک درتیپ های گیاهی تحت چرا و قرق Atriplex canescence درجنوب کویر میقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
157 نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب، به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
158 نقش عربستان سعودی در تحولات غرب آسیا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
159 نقش کشت دیم عدس با تراکم های مختلف در تناوب با غلات، در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در منطقه تیکمه داش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
160 یک طرح بارزدآیی بر پایه افت فرکانس برای یک سیستم ایزوله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران