وحید وکیلی

 وحید وکیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک، دانشگاه قم

وحید وکیلی

Vahid Vakili

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک، دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.