علی اعطا

 علی اعطا مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

علی اعطا

Ali Eta

مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.