دکتر نجفقلی حبیبی

دکتر نجفقلی حبیبی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر نجفقلی حبیبی

Dr. Najafqoli Habibi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 51
2 دانشنامه های کهن ایرانی- اسلامی در سده های سوم تا پنجم هجری (دریافت مقاله) مطالعات دانشنامه نگاری دوره: 1، شماره: 1
3 گزارش تحلیلی از رساله تعالیق المنطق ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 12، شماره: 40