دکتر رضا افقی

دکتر رضا افقی

دکتر رضا افقی

Dr. Reza Ofoghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سابقه رانندگی و راست دست یا چپ دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 2
2 Pricing Unemployment Insurance in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 31
3 بررسی اثر ریسک گریزی بر بازخرید بیمه نامه های عمر مطالعه موردی (با زار بیمه عمر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 3
4 بررسی ریزش مشتریان بیمه های زندگی با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی: یکی از شرکت های بیمه ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 4
5 بهکارگیری رویکرد فرایند نوفە شلیک برای محاسبه حق بیمه خالص محصولات کشاورزی پژوهش موردی: بیمه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 12، شماره: 44
6 بیمه کشاورزی بر پایه شاخص های آب وهوایی ابزاری کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 8، شماره: 29
7 تاثیرات آزادسازی ورود شرکت های بیمه خارجی در مدل تعادل عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation about joint life policy’s premium using Copula; The Case study of Dana insurance company (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
2 Bonus-malus system (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
3 مشتری مداری و سهیم نمودن بیمه گذار در سود عدم وقوع خسارت (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه