مهدی پشتکوهی

 مهدی پشتکوهی ریاست همایش سازان امروز

مهدی پشتکوهی

Mehdi Poshtkohi

ریاست همایش سازان امروز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.