دکتر زهرا پارساپور

دکتر زهرا پارساپور دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر زهرا پارساپور

Dr. Zahra Parsapour

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم ه. ق. (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 9، شماره: 1
2 اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 3
3 انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان «گیله مرد» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 4
4 بازشناخت تحلیلی گونه های کمترشناخته شده در نوع ادبی شعر علوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی چهار گونه ادبی شعر شیعی متاثر از قرآن کریم (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 10
7 بررسی مطالعات جهانی اخلاق زیست‎محیطی و لزوم آموزش مبانی مشترک آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 3، شماره: 6
8 پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جنگ کهن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 11، شماره: 20
9 تاثیر آموزه های جنید بغدادی در لقب اعطایی هجویری به حلاج؛ «مستغرق معنی و مستهلک دعوی» (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 61
10 تاثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزه اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 3، شماره: 4
11 دلالت های معنایی نگاره سرو مبتنی بر رابطه جانشینی ، همنشینی و بافت موقعیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 3، شماره: 6
12 دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطعه و نقط (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 6
13 سخن سردبیر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 7، شماره: 1
14 سیف، شاعری صوفی و نقادی بی پروا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 2، شماره: 4
15 نمادهای عرفانی آب و عطش در واقعه عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 4
16 وطنیات و رویکردهای آن در مسمط های دوره ی مشروطه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 درنگی بر مناظره ای نویافته در ادبیات شیعی قبل از عصر صفوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی