دکتر منیژه قهرودی تالی

دکتر منیژه قهرودی تالی دانشیار- شهیدبهشتی

دکتر منیژه قهرودی تالی

Dr. Manije Ghahroudi Tali

دانشیار- شهیدبهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آستانه های ژئومورفولوژیکی آبکند زایی در حوضه آبریزکچیک، شمال شرق استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 32
2 آسیب پذیری خطوط ریلی شمال دشت لوت در مقابل سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
3 آسیب پذیری ناشی از سیلاب شهری (مطالعه موردی: تهران، درکه تا کن) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 17
4 ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
5 ارزیابی خطر پذیری مسیر انتخابی احداث راه آهن حدفاصل اصفهان و اهواز در مقابل زلزله (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 4
6 ارزیابی مدل SCS-CN در تخمین رواناب مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سد امیرکبیر(کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
7 الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
8 Flood vulnerability assessment in Tehran city (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 3
9 Thresholds of Environmental Physical Resilience of Tehran Metropolis (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 1
10 WEB GIS in Natural Disasters Integrated Management (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی پتانسیل تولید رواناب های شهری با استفاده ازپهنه بندی به روشSCS-CN (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
12 بررسی تغییرات دمایی، رطوبتی و شواهد یخچالی در پلئیستوسن پایانی (مطالعه موردی: دره کونه گورگ، شمال غربی پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 3
13 بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 2
14 پایش تغییرات خط ساحلی کرانه های جنوب خاوری دریای خزر از ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 29
15 پدیده کویرزایی در تالاب های ایران (مطالعه موردی: تالاب میقان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
16 تاثیر آلاینده های فیزیکو-شیمیایی بر تشدید سیستم های (فرایند) هوازدگی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 4
17 تاثیر معادن شن و ماسه شهریار بر ریز گردهای استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
18 تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بر سواحل جزیره‌سدی میانکاله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
19 تبیین تغییرات مکانی ریزگردهای تهران با رویکرد کیاس در معرفتشناسی فضایی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 35، شماره: 1
20 تحلیل اقلیمی شواهد یخچالی در آخرین دوره سرد در دره کومه بران، شمال غربی پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 8، شماره: 1
21 تحلیل عوامل موثر بر فرونشست در دشت سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
22 تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
23 توزیع فضایی سیستم های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه ی رواناب منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 28
24 توسعه فیزیکی شهر اراک با به کارگیری ویژگی های طبیعی بستر زمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 36
25 چالش های توسعه کالبدی شهر سنقر در اثر انباشت نهشته های یخچالی و ناپایداری دامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 12
26 روابط بیوژئومورفولوژی بین پوشش گیاهی، خاک، و عناصر لندفرمی (مطالعه موردی حوضه حبله رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 3
27 رویکرد فرم شناسی در استراتژی مدیریت تالابها و پلایاها بررسی موردی: پلایای گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 2
28 سیر تکوینی نظریههای ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 4
29 شناسایی پهنه های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری تکنیک PCA و شاخص OIF (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
30 شواهد یخچال های رندوله و بابوله در قلمرو مرزهای ایران، ترکیه و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 3
31 کاربرد مدل یکپارچه سیلاب شهری درکلان شهرها (مطالعه موردی: شمال شرق تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
32 کاربردWebGIS در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 1، شماره: 1
33 مکان‎یابی اراضی مستعد توسعه‎ی باغ‎های میوه با تاکید بر عناصر و عوامل اقلیمی کشاورزی با رویکرد GIS & RS(مطالعه‎ی موردی : گردو استان تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 1
34 منشایابی رسوبات بادی بر اساس ردیاب های ژئوشیمیایی به روش انگشت نگاری رسوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آاربرد باندهای حرارتی در ارزیابی تغییرات دمایی خطواره ها (مطالعه موردی: شمال شهر تهران) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
2 آسیب پذیری منطقه 5 تهران در مقابل سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 اثر بافت و شوری خاک بر بهره وری آب گندم در سطح زیرکشت واقعی دشت ورامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 اثرات بزرگای زلزله در تشدید حرکات دامنه ای در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
5 اثرات تغییر کاربری حوضه های بالادست بر سیلاب شهرتهران مطالعه موردی: حوضه دربند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
6 ارزیابی تاثیر ساختار ژئومورفولوژیکی و تغییرکاربری اراضی در تشدید رواناب شهرستان تویسرکان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
7 ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
8 ارزیابی عوامل ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی در تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: هراز) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
9 ارزیابی مدل گیاهی کراپ سیست در شبیه سازی عملکرد و تبخیر و تعرق واقعی گندم در دشت ورامین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارزیابی و مدل سازی فرونشست زمین در جنوب غرب کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
11 الگوی پراکنش فضایی مخاطرات و شاخص فضای ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
12 بحران کویر زایی در تالابهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
13 بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر حجم رواناب شهری تولید شده در منطقه 22 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
14 بررسی تغییرات محیطی توسط میکرولندفرم ها در پلایاهای ایران (مطالعه موردی: پلایای حوض سلطان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
15 بررسی نوسانات آب و هوایی کواترنری بر اساس شواهد فیزیکی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: تالاب گاوخونی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
16 پتانسیل رخداد سیل در مسیر راه آهن تهران گرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
17 پهنه بندی خطر حرکات توده ای با استفاده از روش منطق فازی(مطالعه موردی حوضه آبریز ولایت رود) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
18 پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناوری GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 پهنه‌بندی خطرپذیری وقوع خشکسالی با تعریف آستانه دودویی (مطالعه موردی: حوضه رود هراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
20 پیش بینی زیر ساختار داده های مکانی (SDI) در حوضه رودها (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
21 پیشبینی خشکسالی با استفاده از شاخصاستاندارد شده بارش تحت شرایط تغییراقلیم در منطقه ورامین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 تاثیر حوضه های بالادست تهران بر رخداد سیلاب در مناطق مسکونی تهران مطالعه موردی: تاثیر حوضه فرحزاد در منطقه 2 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
23 تأثیر نهشته های یخچالی برپتانسیل ناپایداری دامنهای در حوضه دالاخانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
24 تحلیل فضایی شبکه جمع آوری سیلابها در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
25 تحولات اقلیمی و گسترش پلایاها در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
26 تحولات کواترنری، ضرورت مدیریت به هم پیوسته آب و خاک در حوضه رود قزل اوزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
27 ترکیب GIS و الگوریتم هیدروژئومورفیک، راهبردی نو در مدیریت امنیت شهرهای ساحلی ایران مطالعه موردی: ساحل رود گاوبندی (از عسلویه تا بخش غربی بندر لنگه) (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
28 تغییر برف مرز شاهدی بر تغییرات اقلیمی در رشته کوه البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
29 تغییرات الگوی فضایی طوفانهای گردوغبار در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
30 تغییرپذیری عناصر اقلیمی در حوضة رودهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 جمع آوری رواناب سطحی، راهکاری در مدیریت سیلاب (محدوده مورد مطالعه اسلامشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
32 چالش های خطوط ریلی ایران در سیلاب های بهار 98 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
33 رابطه هوازدگی و تخریب سازه ها در تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
34 راهبردهای مدیریتی بحران سیل در کاهش آسیب پذیری شبکه های سازه ای مطاله موردی: شبکه خطوط ریلی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
35 سیلاب و اثرات آن در ناپایداری ساخت و سازهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 ضرورت پایش تغییرات رود های مرزی مطالعه موردی : رودخانه ارس(حوضه دوزال (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
37 ضرورت حفظ پلایاها درتعادل ژئومرفولوژیکی بومهای بیابانی مطالعه موردی پلایای گاوخونی (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
38 ضرورت مدیریت بحران در پلایاهای ایران مطالعه موردی:پلایای مهارلو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
39 کاربرد WebGIS در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
40 کاربرد تکنیک PCA و شاخص OIF در شناسایی کانیهای تبخیری در پلایاها مطالعه موردی: دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
41 کاربرد سنجش از دور در پهنه بندی سطوح زیر کشت واقعی و پتانسیل گندم دشت ورامین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 کاربرد سیستمهای هشدار سیل در شناسایی آسیب پذیری خطوط راه آهن در شرق ایران (حدفاصل ایستگاه های تل حمید، مرازون و دره انجیر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
43 کاربرد سیستمهای یکپارچه تحلیل سیلIFAS)در مدیریت سیلاب خطوط راه آهن مطالعه موردی: خطوط ریلی کال زرد تا کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
44 کاربرد مدل Fuzzy-Logic در شناسایی منابع آبهای زیرزمینی کارستی مطالعه موردی : حوضه سیروان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 کاربرد مدل فازی در تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در حوزه رود کرج (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
46 کاربرد مدل هیدرولوژیکی (AGREE method) در مدیریت مسیلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
47 کاربرد مدلهای کمی فرکتالی در مدیریت مخاطرات پلایاها (مطالعه موردی: پلایای گاوخونی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
48 مدیریت آب با پهنه بندی نیاز آبی گیاهان مطالعه موردی : کشت گردو در استان تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
49 مدیریت آب در زمینهای کشاورزی با بکارگیری الگوریتم Geodatabase مطالعه موردی: اراضی کشاورزی جنوب تهران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
50 مدیریت آب در مزارع آبی با بکارگیریMicroGeodatabse مطالعه موردی: مزارع کشت آبی در استان گیلان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
51 مدیریت آب در مناطق مرزی کشورهای اسلامی با پایش سیلاب و هرز آب، مطالعه موردی: حوضه رود هیرمند یا هلمند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
52 مدیریت امداد و ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها (مطالعه موردی: پهنه بندی ناپایداری دامنه ها در شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
53 مدیریت جمع آوری رواناب شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
54 ناپایداری ناشی از سیلاب در سازه های شهری تهران مطالعه موردی : منطقه 5 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
55 ناپایداری ناشی از نئوتکتونیک در کلان شهر تهران . مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
56 نظریه کیاس در تببین تغییرات الگوی ریزگردها در تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
57 نقش مطالعات ژئوشیمیایی در ارزیابی تحولات ژئومورفولوژیکی پلایاها (مطالعه موردی: پلایای گاوخونی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
58 هدایت و جمع آوری فاضلاب شهری با بکارگیری مدلهای هیدرولوژیکی مطالعه موردی: شمال تهران(کن،حصارک و دربند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب