دکتر محمد زروندی رحمانی

دکتر محمد زروندی رحمانی دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

دکتر محمد زروندی رحمانی

Dr. Mohammad Zarvandi Rahmani

دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 103
2 استطاعت بذلی (دریافت مقاله) مجله میقات حج دوره: 20، شماره: 80
3 بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 55، شماره: 1
4 بازشناسی کیفیت جعل احکام شرعی با رویکرد قضیه خارجی و حقیقی با تکیه بر دیدگاه محقق نائینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اصولی دوره: 8، شماره: 29
5 بازشناسی ملکه عدالت در قلمرو فقه با رویکرد مبانی محقق حائری(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 3
6 بررسی ادله احتیاط با رویکرد جواز تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 107
7 پاسخ نقدهای نظریه حق الطاعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اصولی دوره: 7، شماره: 25
8 تعمیم پذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 54، شماره: 1
9 جایگاه و نقش ولایت فقیه در برپایی نماز جمعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی دوره: 1، شماره: 1
10 چیستی احرام در حج و عمره با تاکید بر تحلیل اقوال با رویکرد کاهش آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دوره: 6، شماره: 2
11 حرمت غیبت مخالف (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 23، شماره: 88
12 حکم فقهی بی هوشی و بی حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 2
13 دلالت قاعده علی الید بر ضمان در ربایش انسان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 95
14 قاعده انجبار ضعف سند با عمل مشهور (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 1
15 نقش اقرار در قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 1، شماره: 2