دکتر فرشاد کیوان بهجو

دکتر فرشاد کیوان بهجو دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فرشاد کیوان بهجو

Dr. Farshad Keyvanbrhjo

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پذیری ویژگی های خاک از تغییردر شدت چرای دام در مراتع ییلاقی جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
2 اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه جو بهاره در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 4
3 اثر مدیریت بر میزان و تراکم ضایعات چوبی در جنگل های غرب استان گیلان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 21، شماره: 1
4 اثرات اقتصادی و معیشتی محصولات غیرچوبی در درآمد جنگل نشینان رودسر، استان گیلان؛ مطالعه ی موردی میوه خرمندی (Diospyros lotus) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
5 ارزش گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 1
6 ارزش گذاری اقتصادی محصولات فرعی جنگل های فندقلوی اردبیل (تولید میوه فندق) و نقش آن در اقتصاد خانوارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 5، شماره: 9
7 ارزیابی اقتصادی مرتع از محل تولید محصولات دامی در منطقه ی کوجنق شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
8 ارزیابی تاثیر جاده سازی جنگل بر زادآوری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیستان، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
9 ارزیابی تولید و برداشت میوه آلوچه (Prunus divaricata Ledeb) و نقش آن در درآمد خانوارهای جنگل نشین (مطالعه موردی: شهرستان رودسر، استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
10 برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 5
11 بررسی اثر مدیریت چرای دام بر ویژگی های عملکردی خاک و ساختاری اکوسیستم مراتع کوهستانی خوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 3
12 بررسی اثرات تخریب و تغییر کاربری در اکوسیستم مرتعی بر میزان انتشار گازگلخانه ای دی اکسید کربن از خاک (مطالعه موردی ذخیره گاه فندقلوی اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
13 بررسی امکان ارائه مدل های آماری به منظور برآورد تولید دو گونه مرتعی Artemisia aucheri و Agropyron trichophorum (مطالعه موردی: مراتع دیزج بطچی و قطور شهرستان خوی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
14 بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
15 بررسی و مقایسه تنوع گونه ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
16 بررسی و مقایسه تولید و تنوع گونه های علفی مراتع مشجر با مراتع باز در اکوسیستم های نیمه متراکم فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
17 تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر زیست توده اندام های هوایی و زیرزمینی دو گونه Festuca ovina و Agropyron libanoticum در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
18 تاثیرگذاری بوم شناختی جاده های جنگلی بر تنوع زیستی(مطالعه موردی: طرح جنگل داری ذیلکی شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
19 تنوع گونه های درختی و شرایط تاج و تنه درخت به عنوان شاخص های پایش سلامت جنگل در حوزه آبخیز جنگلی ماسوله (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
20 شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 14، شماره: 1
21 طرح های مرتع داری و تولید و اقتصاد بهره برداران (مراتع نیر استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
22 عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
23 کمی سازی ساختار مکانی توده های جنگلی ارس در منطقه کندرق خلخال (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
24 مطالعه تاثیر فعالیت های تفرجی (اکوتوریسم) بر تغییرات خاک در اکوسیستم های مرتعی تالش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
25 مقایسه برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
26 مقایسه تنوع گونه‌ای روشنه‌های طبیعی و انسان‌ساخت در شرایط مختلف فیزیوگرافی در جنگل‌های سیاهکل استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 4
27 مقایسه روش های تفسیر چشمی و رقومی در تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 3
28 مقایسه ساختار اراضی مرتعی و میزان تخریب پیوستگی سیمای سرزمین در زیرحوزه‌های آبخیز ایریل، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 1
29 مقایسه شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای در شدت های مختلف چرای دام در مراتع دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
30 ویژگی های ساختاری روشنه ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های راش در جنگل های اسالم استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا بهبود مدیریت زیست‌محیطی در شرکت‌های دولتی بهره‌بردار جنگل امکان‌پذیر است؟ (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 آیا بهره برداری جنگل بر پایداری آن تأثیر میگذارد؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
3 آیا عملیات برداشت چوب در جنگل بر پایداری خاک جنگل اثرگذار است (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 آیا فاصله جاده بر میزان مازاد مقطوعات عملیات قطع موثر است (مطالعه موردی: سری 3 ناو اسالم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
5 آیاکاهش خسارت به جنگلها در اثر فعالیته ای مدیریتی فعلی امکان پذیر است؟ (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
6 ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی تله کابین حیران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
7 ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی جنگل های فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
8 ارزش گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با تکیه بر میزان پتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزشگذاری اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در اثر عملیات بهره برداری در جنگل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 ارزیابی اثر عملیات خروج مقطوعات و بهره برداری از جنگل بر درختان حاشیه مسیر(مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
11 ارزیابی اثرات فعالیت های تفرجی بر عناصر چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 ارزیابی اقتصادی بهره برداری جهت رسیدن به جنگلداری پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 ارزیابی اقتصادی طرح مرتعدادری در حوزه آبخیز دروش های چای اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 ارزیابی اقتصادی عملیات بارگیری درراستای مدیریت پایدار جنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
15 ارزیابی اکولوژیکی و اقتصادی سیستم چوبکشی سنتی در حمل و نقل درختان ریشه کن (مطالعه موردی: جنل های شرق گیلان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
16 ارزیابی تأثیر فعالیت های تفرجی بر میزان پایداری خاک (مطالعه موردی جنگل فندق لوی اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 ارزیابی تأثیر فعالیتهای تفرجی بر پایداری اکوسیستمی در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 ارزیابی تصاویر سنجنده OLI در تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل به روش طبقه بندی نظارت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز کفتاره اردبیل از نظر مرتعداری با استفاده از سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
20 ارزیابی ساختار اکوسیستم با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز جنگلی ایریل استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
21 ارزیابی شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده لیسار) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
22 ارزیابی ظرفیت برد تراکم و توسعه شهری با توجه به مؤلفه های زیست محیطی(مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
23 ارزیابی کارایی و تولیدماشین چوبکش رنجر مدل 666 بی دی اس در راستای مدیریت پایدار جنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
24 ارزیابی کیفی از سلامت مراتع - مطالعه وردی مراتع سوباتان تالش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 ارزیابی مالی مراتع واقع در شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 ارزیابی محیط زیستی آسیب به درختان سرپا در اثر فعالیت تفرجی در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 ارزیابی محیطزیستی آسیب به درختان سرپا در اثر فعالیت تفرجی در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 استفاده از روش ترانسکت به منظور برآورد ضایعات چوبی درشت در جنگل‌های فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
29 استفاده از روش نمونه برداری خطی به منظور برآورد میزان تولید فندق در جنگل های فندق لوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 استفاده از روش های آماری جهت مدل سازی پسماندهای چوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
31 اشتقاق توابع انتقالی رگرسیونی به منظور تخمین رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم درخاک های دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
32 برآورد پسماندهای چوبی درشت در جنگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
33 برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات با استفاده از روش خط نمونه به منظور ارزیابی پایداری جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 برآورد تولید گونه مرتعی درمنه کوهی از طریق قطرتاج، قطریقه و ارتفاع در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
35 برآورد ضایعات چوبی درشت در جنگل در راستای مدیریت پایدار جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
36 برآورد ظرفیت برد گردشگری پارک شهری اردبیل (نمونه موردی: پارک دربند عظمت) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
37 بررسی اثر اعمال مدیریت بر میزان ضایعات چوبی درشت (مطالعه موردی جنگل های غرب گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
38 بررسی اثر تغییر کاربری اکوسیستم مرتعی به زمین زراعی بر میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن (مطالعه موردی منطقه فندقلو اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 بررسی اثرات شدت چرا بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک در مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان (استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 بررسی استفاده از تصاویر گوگل ارث و روش های شئ گرا در تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
41 بررسی برخی عوامل محیطی و فیزیوگرافی رویشگاه گیاه باریجه (ferula gummosa boiss) در منطقه کلارود کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 بررسی تاثیر چوبکشی نیمه مکانیزه و سنتی بر خصوصیات فیزیکی خاک جنگل(مطالعه موردی سری 1شیرقلایع سیاهکل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 بررسی تاثیر شرایط زمینی بر برخی مشخصه های پسماند های چوبی درشت(مطالعه موردی:سری چهار جنگل چفرود گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
44 بررسی تأثیر آتش سوزی بر تغییرات پوشش سطحی مراتع و بررسی تغییرات با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان- دامنه های کوه گرین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
45 بررسی تأثیر فعالیت های تفرجی بر پوشش گیاهی در اکوسیستم های مرتعی مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده لیسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
46 بررسی تأثیر فعالیت های تفرجی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های مرتعی مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده لیسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
47 بررسی تغییرات سرعت معدنی شدن کربن طی انکوباسیون دمایی در منطقه جنگلی فندقلو اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 بررسی خسارات وارده به زادآوری در حاشیه مسیرهای چوبکشی در اثر عملیات چوبکشی زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
49 بررسی خصوصیات خاک رویشگاه جنس جاشیر در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع هیرونیر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
50 بررسی خصوصیات خاک رویشگاه گونه Bromus tomentellus در مراتع شهرستان دلفان استان لرستان (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
51 بررسی زادآوری درختان در فاز تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
52 بررسی سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه محقق در مورد منابع طبیعی (جنگل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
53 بررسی شاخص های اجتماعی اقتصادی جنگل نشینان در روستای نرماش، شهرستان رودسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
54 بررسی شاخص های تنوع گونه ای و ویژگی های خاک در مراتع مشجر و غیر مشجر (مطالعه موردی مراتع فندقلو، نیارق و شغاله دره اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 بررسی کارایی نمونه برداری به منظور برآورد مازاد مقطوعات در اکوسیستم جنگل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 بررسی مقایسه ای ارزیابی اقتصادی طرح مرتع داری ساری قیه مشکین شهر با استفاده ازدورویکرد اقتصادی سنتی و کلاسیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 بررسی مقایسه ای تراکم زاد آوری و قطر خشکه دارهای سرپا در روشنه های طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
58 بررسی مقایسه ای مازاد مقطوعات در گونه های قطع شده در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل های سری 3 ناو اسالم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
59 بررسی مقایسه ای میزان تراکم خال و مساحت روشنه در روشنه های طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
60 بررسی مقایسه ای میزان مازاد مقطوعات در راستای حفظ تنوع زیستی در جنگل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
61 بررسی مهمترین خصوصیات خاک موثر بر پراکنش گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
62 بررسی میزان استقرار نهال در یک جنگل آمیخته پهن برگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
63 بررسی میزان پایداری اکوسیستم جنگل با استفاده از برآورد مازاد مقطوعات در جنگل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
64 بررسی نوع کود و سم مصرفی گلخانه های سنتی و مدرن استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
65 بررسی و تعیین تاثیر نوع گونه و تغییر شیب برمیزان ضایعات چوبی در راستای حفظ تنوع زیستی درجنگل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
66 بررسی و مطالعه تأثیر فعالیت های تفرجی (اکوتوریسم) بر برخی از پارامترهای خاک در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: مراتع تالش) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 بررسی و مطالعه تأثیر فعالیت های تفرجی (اکوتوریسم) بر روی پوشش گیاه در اکوسیستم های مرتعی(مطالعه موردی: مراتع تالش) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 بررسی و مقایسه برخی شاخص های اجتماعی تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمه مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 بررسی و مقایسه سطح مزارع و میزان تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمه مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 بررسی ویژگی های مدیریتی گلخانه داران سنتی و مدرن از لحاظ مصرف کود و سم در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
71 پایش سلامت جنگل در بوم سازگان جنگلی ماسوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
72 پراکنش و الگوی خسارت هایوارده به درختان سرپا در اثر عملیات چوبکشی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
73 پیش بینی درآمدی و هزینه ای عملیات بهره برداری جنگل با استفاده از تکنیک مرکب کردن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
74 تاثیر شدت های مختلف چرایی بر بیوماس اندام های هوایی و زیرزمینی گونه Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 تاثیر عملیات چوبکشی زمینی بر خصوصیات فیزیکی خاک جنگل های گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
76 تاثیر قرق و چرای متوسط بر میزان جریان دی اکسید کربن در خاک (مطالعه موردی منطقه فندقلو اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
77 تاثیر نوع آب و هوا بربازده محیط زیستی عملیات چوبکشی زمینی در جنگل (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
78 تاثیر نوع آب و هوا طی عملیات چوبکشی زمینی و ارتباط آن میزان شدت خسارات وارده به توده درختان سرپا (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
79 تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تخلخل کل، رطوبت های اشباع و ظرفیت زراعی خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 تأثیر شدتهای مختلف چرایی بر خصوصیات خاک در مراتع دامنههای جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 تأثیر فعالیت های تفرجی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک پارک جنگلی فندق لوی استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 تجزیه تحلیل هزینه - درآمدی بهره برداری جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
83 تجزیه و تحلیل آماری حوادث ناشی از کار در جنگل طی عملیات بهره برداریدر جنگل های چفرود گیلان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
84 تجزیه و تحلیل اقتصادی و ارزیابی درآمد حاصل از تولید محصولات دامی در منطقه ی ارباب کندی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85 تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی عملیات بارگیری در راستای مدیریت پایدار جنگل های شمالی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
86 تجزیه و تحلیل مالی پسماندهای چوبی در جنگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
87 تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی-اجتماعی بهره برداران مراتع واقع در شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
88 تحلیلی برپارامترهای اقتصادی محصولات غیرچوبی جنگل (میوه خرمندی) (مطالعه موردی: روستای لوسرا، شهرستان رودسر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
89 تخمین پایداری خاکدانهدرخاکهای دشت اردبیل با استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
90 ترکیب گونه های درختی در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های آمیخته راش در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
91 تعیین ارزش اقتصادی جنگل باتمرکزبرتوان ترسیب کربن مطالعه موردی: جنگلهای گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
92 تعیین ارزش تفرجگاهی دریاچه شورابیل اردبیل به روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
93 تعیین خسارت اقتصادی چوب درعملیات بهره برداری جنگل درراستای مدیریت پایدارجنگل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
94 تعیین ظرفیت کربن گیری دو گونه مرتعی با تمرکز بر مدیریت پایدار مراتع در امر ترسیب کربن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
95 تعیین کارایی فنی تولید انگور و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
96 تعیین میزان آسیب به درختان سرپا حاشیه مسیر در اثر عملیات بهره برداری جنگل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
97 تعیین میزان اثرات بهره برداری نیمه مکانیزه بر خاک جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
98 تعیین هزینه های مستقیم درارتباط باافت حجمی و ریالی چوب طی عملیات بهره برداری جنگل برپایه مدیریت پایدارجنگل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
99 تنش آموزش در آشنائی واستفاده از محصولات ارگانیک کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
100 تنظیم هرم سرمایه اجتماعی لازمه بهبود عملکرد دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
101 جستاری بر مفاهیم، شاخصها و روشهای برآورد ظرفیت برد شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
102 درجنگلهای چفرود گیلان ارزیابی اثرات زیست محیطی چوبکشی به روش سنتی برخاک جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
103 روشی برای تقویم اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در شیوه گزینشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
104 زمانسنجی عملیات چوبکشی زمینی و محاسبه تولید در بهرهبرداری جنگل در راستای مدیریت پایدارجنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
105 شناسایی مواد متشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl. در مراتع استان اردبیل مطالعه موردی مراتع شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
106 فعالیت های چوبکشی نیمه مکانیزه در جنگل: ارزیابی اثرات محیط زیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
107 فلور، شکلهای زیستی و کوروتیپهای گیاهان رویشگاه هیر (مطالعه موردی: شرق شهرستان هیر- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
108 قابلیت اجرا و کارایی روش خط نمونه به منظور برآورد پارامترهایی از مازاد مقطوعات عملیات بهرهبرداری در راستای بررسی تنوع زیستی در جنگل (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
109 کارایی ارزیابی کیفی سلامت مرتع و نقش تفرج در آن مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده لیسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
110 گیاهان دارویی ومعرفی برخی از آنها با قابلیت کشتارگانیک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لیسار) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
111 لزوم ارتقای قدرت تحلیل سیاسی در دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
112 لزوم بکارگیری رویکرد مدیریت پیامدگرا در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
113 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثرات آتش سوزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی جنگلی پارس آباد مغان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
114 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر آتش سوزی بر ویژگی های هیدرولیکی یک خاک جنگلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
115 مدل سازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع سبلان (اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
116 مدل سازی رگرسیونی به منظور برآورد تولید در گونه مرتعی Agropyron trichophorum در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
117 مدلسازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
118 مطالعه عوامل موثر بر میزان ضایعات چوبی درشت در راستای حفظ تنوع زیستی در جنگل (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
119 مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی رویشگاه میانرودان (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
120 مطالعه میزان ضایعات چوبی در راستای تعیین عملکرد آن در جنگل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
121 معرفی برخی پارامترهای مناسب محیطی به منظور مدیریت مراتع در امر ترسیب کربن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
122 معرفی روش آمار برداری مناسب به منظور برآورد ضایعات چوبی در جنگل (مطالعه موردی سری 4 جنگل چفرود) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
123 معرفی روشی جهت بررسی میزان شدت آسیب های وارده به درختان سرپا در عملیات چوبکشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
124 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه بفراجرد (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
125 مقایسه اثرات تفرج گسترده و متمرکز بر پرندگان مطالعه موردی جنگل فندق لو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
126 مقایسه میزان ارزش فعلی خالص و نسبت منافع به هزینه در پروژه بهره برداری جنگل مطالعه موردی: شرکت شفارود گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
127 مقایسه میزان تولید در سه منطقه مرتعی فندقلو، شغاله دره و نیارق (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
128 مقایسه میزان تولید در مراتع باز با مراتع زیر اشکوب درختی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
129 مقایسه ی ارزش مورد انتظار مرتع از محل تولید محصولات دامی در دو منطقه ی کوجنق وارباب کندی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
130 مقایسه ی تاثیر تفرج بر اکوسیستم جنگل فندق لو و تاثیر آن بر پرندگان موجود در جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
131 موادمتشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl درمراتع استان اردبیل مطالعه موردی: مراتع شهرستان هیر رویشگاه دربند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
132 میزان تخصیص منابع در اندام های گونه درمنه Artemisia aucheri در دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
133 میزان تخصیص منابع در اندام های مختلف گونه درمنه معطر Artemisia fragrans در دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
134 نخبه پروری سیاسی لازمه توانمندسازی فرهنگی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
135 نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه در راهبرد دانشگاه آرمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
136 نگرشی بر محصولات غیر چوبی جنگل های جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
137 نگرشی برامکان پذیری بهبود مدیریت زیست محیطی در بهره برداری جنگل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی