دکتر ابراهیم بابایی

دکتر ابراهیم بابایی استاد، دانشگاه تبریز

دکتر ابراهیم بابایی

Dr. Ebrahim Babaei

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A sol-gel based method for preparation of Ni/La-Al2O3 as a new catalyst for dechlorination of monochlorobenzene (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری ذرات دوره: 1، شماره: 2
2 آنالیز تحلیلی هارمونیک های خروجی اینورترهای چندسطحی در حالت کلیدزنی نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
3 ارائه شیوه جدیدی برای مدلسازی مبدل Cuk بر مبنای گراف سیگنال جریان و کنترل آن به روش مقاوم از نوع حساسیت ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
4 ارائه یک روش کنترلی جدید با قابلیت تولید ولتاژ با فرکانس کاری پایین برای اینورترهای منبع امپدانسی نیم پل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 2
5 ارائه یک ساختار اصلاح شده مبتنی بر سلول سلفی برای اینورتر منبع امپدانسی سری با بهره ولتاژ بالا و تنش ولتاژ کاهش یافته بر روی خازن ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 10، شماره: 4
6 ارایه روش جدیدی برای مدلسازی مبدل کاهنده - افزاینده دوسویه با استفاده از شیوه جدیدی از روش گراف سیگنال جریان و به کارگیری آن در سیستم مدیریت انرژی خودروی برقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
7 ارایه یک ساختار جدید چندطبقه ای برای اینورترهای منبع امپدانسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 1
8 ارایه یک مبدل DC-DC دو طرفه چند درگاهه جدید با قابلیت کلیدزنی نرم و بررسی عملکرد مبدل برای استخراج حداکثر توان از آرایه ی فتوولتاییک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 3
9 الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کد واقعی با جهش هوشمند برای حل مسائل پخش بار اقتصادی غیرمحدب (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 1
10 اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 3
11 Compensation of Voltage Disturbances and Downstream Fault Currents Redution by using a New Topology of DVR-FCL (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 4
12 Developed Quasi Z-Source Inverters Based on Diode-Cells: Analysis and Implementation (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 1
13 H-GA-PSO Method for Tuning of a PID Controller for a Buck-Boost Converter Modeled with a New Method of Signal Flow Graph Technique (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
14 Improved Group Search Optimization Algorithm for Multi-Objective Optimal Reactive Power Dispatch (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 10، شماره: 4
15 New Coupled-Inductor Based Multilevel Inverter with Extension Capability (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 4
16 Optimization of a New Extended Cascaded Multilevel Inverter Topology to Reduce DC Voltage Sources and Power Electronic Components (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 4
17 PWM Control Methods Based on Mathematical Equations for Z-Source Inverters (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 2
18 بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل های ماتریسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 1
19 بهبود عملکرد رله های دیستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 2
20 حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Multilevel Inverter Topology Based on Switched-Capacitor DC-DC Converter with Advantages of Asymmetrical Multilevel Inverters (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
2 A New Cascaded Multilevel Inverter with Reduced Number of Switches (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو
3 A New Control Method for Single-Phase to Three-Phase Matrix Converter based on SPWM Technique (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 A New DSTATCOM Topology Based on Stacked Multicell Converter (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
5 A New Reduced Switch Topology of Switched-Capacitor DC-DC Converter for Unidirectional Applications (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
6 A New Shunt Active Power Filter Based on Indirect Matrix Converter (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 A New Single-Phase Cascade Multilevel Inverter Topology Using Four-Level Cells (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 A New Topology For The Three-Phase to Three- Phase Cycloconverters (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
9 Analysis of Operational Modes of Step-Up DC-DC Converter with High Voltage Gain and Calculation of Output Voltage Ripple (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 ارائه روش جدید کنترلی برای مبد لهای ماتریسی سه فاز به تک فاز (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
11 ارائه روش کنترلی جدید برای مبدل های ماتریسی منبع امپدانسی سه فاز به تک فازبه منظور تولید فرکانس پیوسته در خروجی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
12 ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم جغرافیای زیستی جهت جایابی وتعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در سیستم توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود شاخصهای پایداری و پروفیل ولتاژ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی سری نامتقارن بر اساس پلHتوسعه یافته (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
14 ارائه ساختار جدید برای مبدل DC/DC ایزوله دو جهته مبتنی بر مبدل‌های چوک و نیم پل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
15 ارائه ساختار جدید برای مبدل DC/DC ایزوله دوجهته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
16 ارائه ساختارهای بهینه برای مبدل های چندسطحی کاسکاد نامتقارن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 ارائه یک ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی متقارن (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
18 ارائه یک مبدل DC-DC تعمیم یافته با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ کم روی کلید قدرت قابل کاربرد در سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
19 ارزیابی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو و با در نظرگرفتن عدم قطعیتهای موجود در شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 استفاده از الگوریتم QPSO برای بازآرایی سیستم های توزیع شعاعی به منظور کاهش تلفات (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 افزایش بازده و قابلیت پاسخ دهی نیروگاه پیل سوختی به بارهای مستقل دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
22 اینورتر چندسطحی جدید با کاهش تعداد ادوات کلیدزنی و منابع برای سطوح بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
23 Back-to-Back Stacked Multicell Converter (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو
24 Charge Balance Control Method for Symmetrical Multilevel Inverters Based UPQC (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
25 Combined Heat and Power Economic Emission Dispatch Using Exchange Market Algorithm (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
26 Determination of the Transformer Turns Ratio in a DVR to Reduce the Switches Voltage Rating (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو
27 Distribution Electronic Power Transformer with Reduced Number of Power Switches (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو
28 Double Input Z-Source DC-DC Converter (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
29 Dynamic Voltage Restorer Using Push-pull Inverter (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
30 Evaluation of Power System Stability by UPFC via Two shunt Voltage-Source Converters and a Series Capacitor (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
31 Flexible D-STATCOM Performance as a Flexible Distributed Generation in Mitigating Faults (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
32 Flying Capacitor Multicell Converter Based D-STATCOM (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
33 Guideline adherence of physicians to treatment brucellosis: Tehran - 2018 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
34 Mitigation of Capacitor Banks Switching Transients considering Injected Harmonics (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 Mitigation of Voltage Sags in a Sample Distribution System Using Flexible D-STATCOM (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 New High Voltage Gain Multilevel Diode-Clamped Converter Topology as a Utility Interface for Photovoltaic Systems (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
37 Operation of AC Chopper as Downstream Fault Current Limiter and Overvoltage Compensator (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
38 Optimization of Distributed Energy Resources using Artificial Physics Algorithm (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
39 Power System Dynamic Model Including Dynamic Voltage Restorer (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 Quantum Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch Problem with Valve-Point Effect (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
41 Voltage Stability and Economical Optimization of Reactive Power in Power Systems with Wind Generators by Harmony Search Method (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
42 بررسی تلفات ترانسفورماتورهای اختصاصی با مشترکین تک فاز در شبکه توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
43 بررسی تلفات ترانسفورماتورهای اختصاصی با مشترکین تکفاز در شبکه توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
44 بررسی کارائی الگوریتم EMA در حل مسائل بهینه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
45 بررسی و تحلیل هماهنگی حفاظت O.C در شبکه های قدرت دارای چند سطح ولتاژ با مطالعه موردی رینگ 132 کیلوولت تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
46 بهبود P&O دریافت حداکثر توان از انرژی باد توسط ژنراتور بادی با روش یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
47 بهبود پایداری گذرای سیستم دو ماشینه با استفاده از جبرانساز استاتیکی سنکرون مبتنی بر کنترلکننده فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
48 پخش بار اقتصادی توسط الگوریتم ژنتیک- فازی با لحاظ قرار دادن پخش آلایندگی نیروگاهها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
49 پخش باراقتصادی و پخش آلودگی با استفاده ازالگوریتم بهبود یافته تکرار گروه ذرات بادرنظر گرفتن محدودیت های عملی ژنراتور (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
50 پیشنهاد توپولوژی مبدل منبع ولتاژ چندسطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
51 پیشنهاد ساختار مبتنی بر سلف dc برای کنترل پدیده های گذرای ناشی از کلیدزنی بانک های خازنی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
52 تشخیص عیوب ماشین آلات دوار به کمک شبکه های فازی -عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
53 تعیین اندازه و مکان بهینهDGبه صورت منفرد یا متعدد در وضعیت های مختلف بازار برق با حضور بار های وابسته به ولتاژ (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
54 تعیین پارامترهای فیلتر مبتنی برحساسیت مقادیر ویژه به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
55 توسعه روش مدولاسیون CBPWM برای کاهش THD و بهبود طیف فرکانسی در اینورترهای چند سطحی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
56 جایابی ادوات حفاظتی در شبکه توزیع تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
57 حفاظت خطوط انتقال دو مداره بر اساس انرژی امواج گذرای ناشی از وقوع خطا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 حل مسیله CHP با استفاده از بهینه سازی اجتماع ذرات با ضریب اینرسی هوشمند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
59 رویتگر گشتاور بار بر اساس رویتگ رهای سرعت و گشتاور موتور القایی کنترل برداری شده (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
60 ساختار پیشنهادی جدید برای مبدل های چند سطحی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
61 شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
62 شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
63 عیب یابی ماشین آلات دوار با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
64 عیب یابی ماشین آلات دوار به کمک شبکه عصبی MLPs (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
65 کنترل کننده توان بین خطی بر مبنای مبدل ماتریسی اسپارس تغییر یافته (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
66 مبدل DC-DC افزاینده بالا بر اساس سلف تزویج سه سیم پیچه جهت کاربرد در منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
67 مبدل DC-DC دو طرفه پیشنهادی مبتنی بر سلف تزویج با قابلیت کلیدزنی نرم برای MPPT فتوولتائیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
68 مبدل ماتریسی منبع امپدانس با طیفپیوسته فرکانس خروجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
69 مبدل ماتریسی منبع امپدانس سه فاز به تک فاز (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
70 مبدل ماتریسی منبع امپدانس سه فازبه دوفاز باطیف پیوسته فرکانس خروجی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
71 مقایسه اثربخشی روشهای تدریس فعال و سنتی بر میزان یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
72 نقش عوامل طبیعی اقلیمی در طراحی روز معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
73 نقش عوامل طبیعی اقلیمی در طراحی روز معماری (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
74 یک روش ترکیبی غیرفعال برای تشخیص جزیره الکتریکی و کاهش ناحیه غیرقابل تشخیص در شرایط جزیرهای درشبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق