مهدی بصیری

 مهدی بصیری استاد

مهدی بصیری

Mahdi Basiri

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب مفهومی برای سیستم های استراتژیک مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
2 استفاده از روشهای مدلسازی رویشگاه رویکردی در جهت حفظ تنوع زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
3 بانکداری الکترونیکی در ایران مفاهیم، زیر ساختها، چالشها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
4 بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت جابجایی توأم بر روی هیت سینک مستطیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
5 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و توپوگرافی بر تولید گونه های گیاهی برخی از مکانهای مرتعی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
6 بررسی تاثیر قرق بر شاخصهای عملکرد خاک در مراتع فریدون شهر استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 بررسی تاثیرات عملیات پخش سیلاب بر شاخصهای عملکرد در مراتع سه میمه اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی و ساختار سازمانی بر عملکرد مالی و غیرمالی مطالعه موردی: شهرک های صنعتی اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
9 بررسی تأثیر قطع و چرا بر تولید بیوماس گونه Eurotia ceratoides (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
10 بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از خصوصیات سیتوژنتیکی در گونه گون مرتعی Astragalus cyclophyllosدر راستای حفاظت و پایداری مرتع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
11 بررسی تنوع گونه ای با استفاده از روشهای پارامتری در چهار مکان مرتعی استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
12 بررسی خصوصیات سیتوژنتیک و کاریوتیپ گیاه دارویی ریواس Rheum ribes (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی منحنی های عکس العمل تولید مراتع استان اصفهان و اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مراتع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
14 بررسی و تعیین رابطه عوامل سازمانی، فرهنگی و تکنولوژیکی با اجرای موفق CRM در شرکت های تجارت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 تاثیر مدیریت اراضی بر تنوع گونه ای در منطقه فریدن استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
16 تاثیرات مدیریت دانش بر فرآیند تصمیم گیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
17 تأثیر علفخواران اهلی بر پوشش گیاهی چشم اندازهای مرتعی منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
18 تحلیل تغییرات بارندگی در حوزه ی آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
19 تعیین روش مناسب غنای گونه ای و تاثیر چرا بر آن در منطقه فریدن استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
20 تعیین قابلیت هضم، تجزیه پذیری و ترکیبات شیمیایی سه گونه مرتعی اردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
21 چگونه یک فرمول آماری را به نقشهی رویشگاه بالقوه گونهی گیاهی تبدیل کنیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
22 کاربرد تکنیک داده کاوی در مدیریت روابط مشتری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
23 کاربرد روش های زمینآمار در مدلهای پیشبینی رویشگاه گونههای گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
24 مدل سازی چالش های فرهنگی فرماندهی مطلوب در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
25 مدیریت دانش: یادگیری برای تجربه سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
26 مقایسه اثر مواد بازدارنده جوانه زنی و مواد هیدروفوب (آب گریز) بر شاخص تأثیر و درصد جوانه زنی 3 گونه از خانواده لگوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
27 مقایسه تنوع گونه ای در دو مکان مرتعی آخچه فریدونشهر و وردشت سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار