دکتر علی عسگری

دکتر علی عسگری دانشیار برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای دانشگاه یورک کانادا

دکتر علی عسگری

Dr. Ali Asgary

دانشیار برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای دانشگاه یورک کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing the Impact of Internet of Things (IoT) on Urban Multi-Modal Mobility for Optimal Routing: A Meta-Review (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
3 اهمیت تحلیل روند دبی های پیک سالانه د ر سامانه های هشدار سیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 1
4 Export Changes Due to the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami: Expanding the Scale of Shift-share Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی متغیرهای تمایل به دریافت وام، جهت مقاوم سازی مساکن روستایی دربرابر زلزله (مطالعه موردی: بخش آباده طشک واقع در شهرستان نی ریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
7 تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر بر بازآفرینی کسب وکارهای پس از بحران مطالعه موردی کسب وکارهای کوچک مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
8 تحلیل دسترسی و نظام پراکنش فضایی کاربری‌ها در راستای عدالت توزیعی جهت سرزندگی فضاهای شهری (موردمطالعه: ناحیه 3 منطقه 16 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 28
9 تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (رشد اندازه شهرها) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 1
10 تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
11 سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
12 سنجش ارزش های محیطی در تخمین تمایل به دریافت وام برای مقاوم سازی مساکن روستایی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی مورد شناسی: بخش آباده طشک واقع در شهرستان نی ریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
13 سنجش ارزش های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
14 شبیه سازی بازار اجاره مسکن با استفاده از مدل‎سازی عامل محور (مطالعه موردی: منطقه شش شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 1
15 کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
16 مفهوم سازی پدیدارشناسانه هسته نهادی برنامه ریزی فضایی راهبردی کیفیت محیطی روستاهای شهرستان کازرون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 2
17 نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Applying SDSS using the Technique of CA to Urban Planning and Management: the case of SirJan city (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
2 آسیب شناسی مخاطره بهمن درعرصه های گردشگری کوهستان مطالعه موردی: شهرستان شمیران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی منافع اقتصادی نقشه های پهنه بندی خطرات زمین لغزه (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
4 SPATIAL PATTERNS AND DISTRIBUTION OF DISASTERS IN THE OIC MEMBER COUNTRIES (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 THE IMPACTS OF EARTHOUAKE RISK ON THE HOUSING MARKET; EVIDENCE FROM TEHRAN REAL ESTATE AGENTS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گاز گلخانه ای ( CO2 ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
7 تحلیلی برمدیریت و برنامه ریزی اسکانهای موقت در فرایند بازسازی پس از سانحه مورد : زلزله بم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
8 چالشهای مدیریت بحران ازدحام جمعیت در تئوری و عمل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
9 در جستجوی اصول مدیریت و برنامه ریزی بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
10 در جستجوی اصول مدیریت و برنامه ریزی بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
11 راهبردهایی برای اجرایی کردن چهارچوب کاهش ریسک بلایای سندایی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران