دکتر احمدرضا جمشیدی

دکتر احمدرضا جمشیدی مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمدرضا جمشیدی

Dr. Ahmadreza Jamshidi

مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ASSESSMENT OF ANTIOXIDANT NUTRIENT INTAKE AND MALONDIADEHYDE PLASMA LEVEL IN RHEUMATOID ARTHRITIS (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 5، شماره: 1
2 Association of Vascular Endothelial Growth Factor A gene polymorphisms with susceptibility to Systemic lupus erythematosus in Iranian population (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 4، شماره: 3
3 Association study of CCR6 gene single nucleotide polymorphism with susceptibility to rheumatoid arthritis in Iranian population (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 3، شماره: 1
4 Autoimmune polyendocrine syndrome type IIIC and ankylosing spondylitis: a case report (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 2، شماره: 1
5 Chronic Low Back Pain Preventive Behaviors among Nursing Aides: A Cross-sectional Study from Qom, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 1
6 Diagnostic agreement between clinical criteria and disease activity in Takayasu’s arteritis by ۲-[۱۸F]FDG PET-CT scan (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 31، شماره: 1
7 Effectiveness of Theory-based Educational Intervention on Low Back Pain Preventive Behaviors in Nursing Aid Staff (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 7، شماره: 1
8 Effectiveness of Training Programs on Functional Disability in Female Patients with Low Back Pain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 4
9 Evaluation of Autoantibodies in patients with Systemic Sclerosis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 5، شماره: 1
10 Genetic and epigenetic etiology of autoimmune diseases: lessons from twin studies (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 3، شماره: 2
11 Multidisciplinary Lifestyle Behavioral management in Patients with Knee Osteoarthritis: a randomized controlled study from Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 2
12 Reduced gene expression of Survivin in PBMCs from patients with limited systemic sclerosis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 5، شماره: 2
13 Scleromyxedema associated with ankylosing spondylitis treated successfully with cyclosporine and high dose corticosteroids (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 2، شماره: 4
14 Self-efficacy as the Best Predictor for Doing Low Back Pain Prevention Behavior among Health Care Workers (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 4، شماره: 3
15 Social Cognitive Theory-Based Intervention and Low Back Pain among Health Care Workers in Qom Hospitals of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 2، شماره: 1
16 The effect of an educational Intervention on low back pain preventive behavior among nursing students: A pre-posted designed study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 3، شماره: 4
17 The Relationship between Triglyceride level – HDL Level – Tumor Necrosis  Factor and its Soluble Receptors with Lupus Erythematosus Activity (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 14، شماره: 54
18 Treatment of Low Back Pain: Extended follow up of an Original Trial comparing a Multidisciplinary Group-based Rehabilitation Program with Oral Drug Treatment alone up to 36 months (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 3
19 بررسی اپیدمیولوژیک عوارض چشمی بیماری بهجت در 200 بیمار (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 3
20 بررسی ارتباط بین سطح سرمی سلنیوم با بیماری بهجت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
21 ترجمه بین فرهنگی و روان سنجی پرسش نامه ۱۸ سوالی معنویت در کار (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 4
22 شیوع پری آرتریت ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز روماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال های ۸۱-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 5، شماره: 4