دکتر محمد زاهدی اصل

دکتر محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد زاهدی اصل

Dr. Mohammad Zahedi Asl

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش های حرفه ای مددکاری اجتماعی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی بیمارستان ها از دیدگاه مددکاران اجتماعی پزشکی . (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
2 انطباق ویژگی های فرهنگی ایرانیان با روش های درمان اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده در بازسازی مناطق آسیب دیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 12
4 بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای ساکن تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 49
5 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1389-90 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اختلاف خانوادگی در بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
7 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نگرش جوانان ( 18تا 29سال) به مواد اعتیادآور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 58
8 بررسی فرآیندهای شناختی بهبودیافتگان و خانواده های ایشان (مطالعه موردی در کنگره 60) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 79
9 بررسی نظرات زندانیان نسبت به عملکرد کارگزاران و برنامه های ندامتگاه های قصر و اوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 14
10 برنامههای حمایتی و کیفیت زندگی معتادان:مقایسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده درکلینیکهای خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
11 بهره مندی زنان از پروژه های محله محور شهرداری تهران و تاثیر آن بر میزان ارتقای توانمندی اجتماعی - روانی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
12 تاثیر عوامل خانوادگی بر توانمندی اجتماعی دختران (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
13 حمایت اجتماعی و میسان سلامت اجتماعی همسران جانبازاناعصاب و روان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
14 رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
15 رابطه میزان سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی مطالعه موردی: مهاجران افغان ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 16
16 عوامل اجتماعی موثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
17 فراتحلیلی بر مطالعات حوزه اعتیاد و خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 28
18 فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 19
19 مسایل و مشکلات فقر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابعاد نگرش جوانان (18 تا 29 سال) ساکن در مناطق مختلف تهران به انواع مواد اعتیادآور مصرفی شایع در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 بررسی رابطه بین سو مصرف مواد مخدر و شیوه های فرزندپروری مقتدرانه ، مستبدانه و سهل گیرانه والدین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
3 عملکرد تربیتی والدین نسبت به فرزندان معتاد و غیرمعتاد در شهرستان کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی