دکتر مهران شیروانی

دکتر مهران شیروانی دانشیار علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهران شیروانی

Dr. Mehran Shirvani

دانشیار علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
2 اثر کود آلی و کشت همراه ذرت (.Zea mays L) و کلزا (.Brassica napus L) بر زیست فراهمی و جذب آهن در گلخانه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
3 اثر کود سبز بر pH، کربن آلی محلول و فراهمی فسفر خاک با فاصله از ریشه ذرت و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
4 اثر متقابل پتاسیم و بر بر عملکرد و جذب عناصر کم مصرف در تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
5 ارزیابی برخی شاخص های کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی خاک اراضی فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه آبیاری شده با آب چاه و پساب صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
6 استفاده از هم دماهای جذب سطحی در تعیین شاخص های ظرفیت بافری ونیاز استاندارد فسفر برخی خاک های آهکی استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
7 استفاده از هم دماهای جذب سطحی در تعیین شاخص های ظرفیت بافری ونیاز استاندارد فسفر برخی خاک های آهکی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
8 الگوی آزادسازی نیترات و پتاسیم بارگذاری شده در مواد زمینه مختلف بر پایه زئولیت و پلیمرهای زیستی به عنوان سیستم های مدل کودی کندرهش (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی پالایش برخی فلزات سنگین خاک توسط ذرت و کلزا در سیستم کشت منفرد و مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
10 برگشت پذیری جذب کادمیم از محلول های آبی توسط زئولیت طبیعی فیروزکوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
11 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر برخی ویژگیهای مکانیکی خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
12 تاثیر بیوچارهای اسیدی بر برخی ویژگی های شیمیایی و قابلیت جذب عناصر غذایی خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
13 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاک های منطقه کارزان در استان ایلام (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 1، شماره: 2
14 تاثیر تنظیم pH و کلرزنی بر خصوصیات آب و پساب به منظور جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
15 تاثیر جاذب های معدنی بر تحرک آرسنیک و فسفر در یک خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
16 تاثیر زغال زیستی اسیدی و خنثی بر ویژگی های رطوبتی خاک های آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
17 تاثیر سطوح مختلف نیکل در محلول غذایی حاوی نیترات آمونیوم بر پراکسیداسیون لیپید و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان برگ خیار (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 4
18 تاثیرکاربرد سیلیسیم بر رشد و عملکرد دو رقم خیار در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 1
19 توانایی کمپوزیت پلیاکریلیک اسید- بنتونیت در حذف سرب از محلولهای آبی در شرایط بسته و ستون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
20 جذب سرب ازمحلول های آبی به وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
21 جذب سرب توسط باکتری سودوموناس پوتیدا p168 و کمپوزیت های این باکتری با رس های پالیگورسکیت و سپیولیت از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
22 سینتیک و همدمای جذب نیکل توسط زغال زیستی بقایای درخت خرما گرما کافت شده در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
23 غلظت فلزات سنگین در خاک های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
24 کارایی سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در جذب سرباز محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
25 مطالعات همدما و ترمودینامیکی جذب سرب توسط هیدروژل آلژینات پایدار شده با رس سپیولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
26 مطالعه حذف سرب از آب های آلوده با استفاده از انواع جاذب های تهیه شده از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
27 واکنش گندم های ایمر و دوروم به سطوح متفاوت کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل روشهاومحلولهای مختلف درعصاره گیری هیدروکربن های نفتی ازیک خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 امکان سنجی تولید ورمی کمپوست از پسماندهای خام و کمپوست شده برگ کاج، مخروط کاج و سرشاخه های هرس توت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 انتخاب بهترین جاذب خام تهیه شده از ساقه کلزا برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 انتخاب بهترین سطح نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
5 Investigation of the removal of lead from polluted water using magnetic iron oxide nanoparticles (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 Study of adsorption isotherms of canola stalk adsorbents for removal of lead from polluted water (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 Study of Removal of Lead from Polluted Water with Using Different Adsorbents (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 بررسی تاثیر pH جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 بررسی تاثیر دما در فرآیند تولید زغال زیستی از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 بررسی تاثیر دمای محلولهای آلوده در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 بررسی تاثیر دوز جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 برهم کنش سیلیسیم و پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از قارچ phytophthora drechsleri بر رشد و نفوذپذیری غشاء ریشه خیار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بهینه سازی فرایند رنگبری روغن به وسیله ی روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 پتانسیل گوهری گارنت در منطقه قراول خانه، شمال غرب دندی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 تاثیر استفاده از جاذب بر قابلیت گیاه پالایی هیدروکربنهای نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
16 تاثیر استفاده از رس اصلاح شده بنتونیت در کاهش آبشویی علف کش 2,4-D (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
17 تاثیر سیستم ریشهای گیاه بر پایداری ساختمان دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
18 تأثیر دما بر همدماهای جذب سرب بوسیله سپیولیت از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
19 تأثیر سیلیسیم بر بیماری بوته میری (سبز خشک) ناشی از قارچ phytophtora drechsleri در دو ژنوتیپ خیار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
20 تأثیرتغذیه سیلیسیم بر رشد و عملکرد دو ژنوتیپ خیار در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
21 تحلیل های GIS و RS مبنای تغییرات فیزیکی و شیمیایی سطح دریاچه زریبار در بازه زمانی2005-2015میلادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
22 تغییرات سینتیک رهاسازی فسفر در خاک های چهار ردیف اراضی مناطق اصفهان و چهارمحال وبختیاری و تاثیر آن بر جذب فسفر گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 جذب سرب ازمحلولهای آبی بوسیله جاذب نانوکامپوزیت پلیمر ـ رس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
24 زمین گردشگری در منطقه ماهنشان، غرب استان زنجان (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 سمّیت و آثار زیست محیطی نانوذرات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
26 سینتیک آزاد شدن روی از خاکهای آهکی توسط عوامل کلات ساز MGDA و GLDA (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
27 سینتیک رهاسازی پتاسیم از دو کانی میکای تری اکتاهدرال توسط اسید های آلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 گیاه‌پالایی خاک آلوده به فلزات سنگین، با استفاده از سیستم کشت منفرد و مخلوط (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- الگوی رهاسازی مس از ماتریکس های آلجینات- زئولیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 محور مقاله: شیمی خاک- جذب نیکل از محلول های آبی توسط زغالهای زیستی حاصل از گرماکافت بقایای درختان خرما در دماهای مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 محور مقاله: شیمی خاک- همبستگی پارامترهای جذب سرب و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی برخی خاکهای استان مازندران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 محور مقاله: کشت بدون خاک و کشت گلخانه ای- امکان سنجی استفاده از ورمی کمپوست بقایای درخت کاج و توت به عنوان جایگزین کوکوپیت در کشت های بدون خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار- تاثیر برخی اصلاح کننده ها بر آب گریزی و پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 مدیریت مناسب شیم آبیاری برای آبیاری قطره ای پایدار با کاربرد پساب (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
35 مطالعه تعادلی حذف یون های مس و کادمیم از محلول های آبی بوسیله بنتونیت طبیعی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 مقایسه گندم ایمر((Triticum dicoccum و دوروم (Triticum durum)از نظر خصوصیات کیفیتی و محتوای آهن و روی دانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 ویژگیهای جذب سرب بوسیله سپیولیت طبیعی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 ویژگیهای جذبی بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی CTMAB برای جذب کروم (Cr) از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)