حلیمه حسن پور

 حلیمه حسن پور استادیار، پژوهشگاه هوافضا

حلیمه حسن پور

استادیار، پژوهشگاه هوافضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتاقک های رشد گیاهی برای مطالعات فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا دوره: 1، شماره: 2
2 بهینه سازی سیستم نوردهی برای رشد گیاه در سیستم پشتیبان حیات (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بر هم کنش شوری و میدان مغناطیسی بر رشد، محتوای آبی و فنل کل گیاه خارمریم درکشت هیدرو پونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 اثر سینرژیک عصاره گیاه هندوانه ابوجهلCitrullus colocynthis و فیکوسیانین بر القای مرگ برنامه ریزی شده در دودمان سلولی سرطان کولون انسانی(HT-29) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر فیکوسیانین و عصاره گیاه سیترولوس کولوسینتوس ( citrullus (colocynthis بر بیان ژن های Bax و Caspase3 در دودمان سلولی سرطان کولون انسانی(Ht29) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 اثر نانو ذرات سیلیس روی برخی شاخص های رشد و محتوای نسبی آب گیاه بابونه گیلانی (Anthemis gilanica) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
5 بررسی اثر تنش شوری بر رشد و تنظیم اسمزی در گیاه پونه معطر Mentha pulegium L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
6 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بابونه گیلانی (Anthemis gilanica) تحت میدان مغناطیسی و نانوذرات سیلیس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 تاثیر میدان مغناطیسی بر پارامترهای رشد و محتوای فنل کل گیاه خارمریم در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 تاثیر میدان مغناطیسی بر رشد، محتوای آنتوسیانین، فنل کل و فلاوونویید عصاره متانولی گیاه بابونه گیلانی Anthemis gilanica (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 تاثیر میدان مغناطیسی بر محتوای پرولین، پراکسیداسیون لیپیدی و پراکسید هیدروژن گیاه بابونه گیلانی ( Anthemis gilanica) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 تاثیر نانو ذرات سیلیس برخی پارامترهای رشد، محتوای رادیکال های آزاد و پایداری غشایی گیاه بابونه آلمانی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
11 کشت گیاهان در فضا و نقش آنها در ایمنی زیستی فضانورد (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی