عسکر جانعلی زاده

 عسکر جانعلی زاده

عسکر جانعلی زاده

Askar Janalizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلودگی نفتی بر خاصیت ژئوتکنیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
2 اثر افزودن ضایعات زغال سنگ و الیاف پت بر روی مقاومت خاک رس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
3 اثر افزودن ضایعات زغال سنگ و الیاف کنف بر روی مقاومت خاک رس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
4 ارزیابی پتانسیل روانگرایی (مطالعه موردی شهر بابل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
5 ارزیابی تغییر مکان لرزهای دیوار حائل ساحلی وزنی گوژپشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
6 بررسی اثر روانگرایی بر پاسخ ساختگاه در خاک های لایه ای به روش غیرخطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 بررسی اثرافزودن نانوذرات رس برنفوذپذیری خاک ماسه لای دار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزهای اسکلههای بلوکی پشت خمیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
9 بررسی پایداری شیروانی مجتمع مسکونی بنیاد مسکن گرگان و ارائه راهکارهای پایدارسازی آن (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
10 بررسی تأثیر نانوسیلیس در بهبود رفتار مقاومتی خاک های رسی نمونه موردی خاک بندرگز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی رفتاردینامیکی اسلکه بلوکی گوژپشتی مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
12 بررسی عملکرد شمع های پیچی پس تزریق در خاک های رسی-سیلتی و ماسه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
13 بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل، بررسی موردی در شهربابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
14 تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی پشت شکسته روی عملکرد آن طی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
15 تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی گوژپشتی درکاهش خطر پذیری لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
16 تاثیر ریزدانه ی غیرخمیری بر مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه در شرایط همگن: مطالعه ی موردی ماسه ی بابلسر و سیلت فیروزکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
17 تاثیر ریزدانه ی غیرخمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه در شرایط لایه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 تحلیل ریسک روانگرایی در بخشی از سواحل بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
19 خواص دینامیکی بین خاک ولوله مدفون ناشی از ارتعاش هارمونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 رابطه همبستگی بین سرعت موج برشی و آزمایش نفوذ استاندارد در گستره شهر بابل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 رفتارنگاری سد البرز مازندران در دوران ساخت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 شبیه سازی عددی تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
23 لحاظ نمودن اندرکنش خاک و سازه در تحلیل دینامیکی سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
24 مطالعات آزمایشگاهی رفتار زمانمند ستون های بنایی در سه شرایط محیطی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
25 مطالعة آزمایشگاهی رابطة بین مقاومت فشاری محدود نشده با درجة اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
26 مقایسه روش المان نامحدود با روش المان محدود در تحلیل استاتیکی دیوار حائل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
27 مقایسهی تاثیر لای بر مقاومت روانگرایی ماسه در شرایط همگن و لایهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
28 نقش ریزپهنه بندی در مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک