دکتر محمدعلی بابایی

دکتر محمدعلی بابایی دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر محمدعلی بابایی

Dr. Mohamad Ali Babaei

دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 9
2 ارزیابی سیاست جرم زدایی قانون برنامه پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 8
3 ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 14
4 ارکان جرایم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 14
5 تحلیل هزینه های جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 23
6 جهانی شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 1
7 چالش های پیشگیری وضعی از جرم (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 75
8 چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
9 قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح و درمان بزهکاران از منظر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
2 بررسی رابطه فقر و بزهکاری کودکان کار خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
3 بررسی علل بزهکاری کودکان کار خیابانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
4 بررسی علل بزهکاری کودکان کار خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 تحلیل جرم شناختی اجرای علنی مجازات ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ