دکتر یعقوب آژند

دکتر یعقوب آژند استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

دکتر یعقوب آژند

Dr. Yaghoub Azhand

استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احوال و آثار محمد علی بیک نقاشباشی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 49
2 اصل "واق" در نقاشی ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 1، شماره: 38
3 بازکاوی یک اشتباه* محمدزمان فرنگی خوان (مترجم)؛ محمدزمان فرنگی ساز (نقاش) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 19، شماره: 3
4 بازیابی مفهوم و عملکرد چرخ های حکاکی در گوهرتراشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 3، شماره: 2
5 بیش متن های نگاره «ولادت غازان خان» در دو نسخه از جامع التواریخ مصور دوره بابری هند (قرن ۱۶م) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 14، شماره: 3
6 تاثیر هنرمندان مکتب تبریز در شکل گیری و گسترش مکتب استانبول (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 41
7 تبارکاوی یک صحنه ی اسطوره ای-تاریخی: فانتزی مهمانی زلیخا (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 4
8 تجلی «دین الاهی» اکبرشاه بابری در مصورسازی متون تاریخی؛ مطالعه موردی: تطبیق جامع التواریخ نسخه کاخ گلستان و نسخه کتابخانه رامپور هند (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 2
9 تحلیل معنای قالیچه محرابی «سلیمان نبی» با روش آیکونولوژی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 26، شماره: 3
10 تحلیل معنایی نقوش ویژه سفالینه های هزاره های سوم تا چهارم ق.م. فرهنگ موسیان (با اتکاء بر جهان نگری و باورهای اجتماعی_فرهنگی مردمان پیش از تاریخ) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 3
11 تعامل فرهنگ های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز (سده هشتم و نهم قمری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 1
12 جستارهایی ذات گرا به طراحی ملی بر اساس نظریه شخصیت ملی هردر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 112
13 خاستگاه شمایل نگاری صورت فلکی برساوش در رساله صور الکواکب عبدالرحمن صوفی (مطالعه موردی نسخه ۱۴۴ کتابخانه بادلیان آکسفورد) (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 19، شماره: 2
14 خراج، ویرانی، آبادانی در نظام حقوقی و اقتصاد آبادانی در ایران و الزامات فنی و بازتاب فرهنگی آن، بر پایه متون کهن پارسی (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 18، شماره: 2
15 رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 2
16 زندگی و آثار علی اشرف (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 1
17 شیوه «پرداز» در نقاشی ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 45
18 شیوه تبریز مکتب ترکمان (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 4
19 شیوه شیراز مکتب ترکمان (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 4
20 شیوه قزلباش مکتب شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 2
21 طنز و شوخ طبعی (کاریکاتور) در فرهنگ بصری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر دوره: 1، شماره: 1
22 کاربرد نقوش در گرافیک معاصر «با نگاهی به نقوش مسجد جامع اصفهان» (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 4، شماره: 6
23 کارستان هنری آقا نجفعلی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 18، شماره: 4
24 کارستان هنری محمد باقر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 20، شماره: 4
25 واکاوی یک فانتزی تاریخی: انگاره ی یوسف و زلیخا" (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سفالگری در دوره قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری