شهاب بهرامی

 شهاب بهرامی استادیار

شهاب بهرامی

Shahab Bahrami

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش سواد رسانه ای بر نگرش ورزشکاران درباره مصرف مکمل های ورزشی (مطالعه موردی باشگاه های بدنسازی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 2
2 اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی تفاوتی کارکنان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
3 پیش بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی های المپیک براساس عملکرد گذشته (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 54
4 تاثیر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات و فرآیندها در فدراسیون های منتخب ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
5 تاثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 17
6 تبیین الگوی رهبری اصیل، رفتار شهروندی سازمانی و اعتیاد به کار(مطالعه موردی: دبیران ورزش استان لرستان و کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 7
7 تعیین ارتباط نگرش به تبلیغات صحه گذار و ارزش ویژه برند با توصیه خرید به دیگران (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 12
8 طراحی الگوی عوامل موثر بر بلوغ دانشی کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از الگوی نقشه شناختی-فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متغیرهای جمعیتی- اجتماعی و روانگرافی بر رفتار خرید سبز خریداران محصولات ورزشی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
2 ارایه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر رفتار شهروندی سازمانی (فردی- سازمانی) کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
3 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر رشد استراتژیک و کاراییشرکت(مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر کرمانشاه با بیش از یک شعبه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
4 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر رشد استراتژیک وکارایی شرکت مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر کرمانشاه با بیش از یک شعبه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
5 بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و اوقات فراغت با سلامت روانیدانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 پیامدهای اجتماعی حضور و موفقیت زنان محجبه مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 تاثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی ادارات ورزش و جوانان غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 تاثیر غنی سازی شغلی بر صخره شیشه ای با نقش میانجی توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
9 تبیین الگوی رهبری اصیل، رفتار شهروندی سازمانی و اعتیاد به کار (مطالعه موردی دبیران ورزش استان لرستان و کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
10 شناسایی پیامدهای اجتماعی ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
11 مدل جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی برکارآفرینی سازمانی اداره ورزش و جوانان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
12 مطالعه ارتباط بین مهارتهای کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش(نقش تعدیل-کنندگی: گسترش بازارهای صادراتی)(مطالعه موردی: شرکتهای صادراتی کرمانشاه در سال 1394) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
13 نقش تعدیل کنندگی گسترش بازارهای صادراتی در ارتباط بین مهارت های کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش (مورد مطالعه: شرکت های صادراتی کرمانشاه در سال 1394) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 نقش حمایتی خانواده و مدرسه در توسعه استعدادهای ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
15 همبستگی بین مهارت های ارتباطی، سلامت روانی و فعالیت های فراغتی / اجتماعی فعال در یک گروه منتخب از بازیکنان والیبال مرد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران