دکتر غلامرضا خواجه سروی

دکتر غلامرضا خواجه سروی استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر غلامرضا خواجه سروی

Dr. Gholam Reza Khajeh Sarvi

استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بیداری اسلامی و جریان های اسلام گرا؛ (بررسی علل تساهل و خشونت اسلام گرایان در دو کشور مصر و لیبی در جریان تحولات سال ۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
2 «آزادی» در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 8
3 اثربخشی توسعه سیاسی در برنامه های پنج ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم انداز بیست ساله افق ۱۴۰۴ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 3
4 الگوی تقابل رسانه ای انقلاب اسلامی با اسلام هراسی غرب مطالعه موردی نامه رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غرب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 45
5 الگوی رقابت رسانه ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
6 Elite Political Culture and Political Development of Iran in the Iranian-Islamic Model of Progress (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 11
7 بررسی گرایش های ذهنی دانشجویان درباره تمدن غرب؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین(ع) (مطالعه موردی: تحلیل محتوای کتاب اصول کافی) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 34
9 بررسی مقایسهای مردمسالاری دینی در نگاه آیتالله خامنهای وآیتالله شمس الدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی و تحلیل تحریم های آمریکا از منظر جامعه شناسی تاریخی (۲۰۱۵ – ۱۹۷۹) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
11 بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در رأی‌دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت سیاسی شهروندان؛ مورد مطالعه: مشارکت قوم ترکمن در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 37
13 پیامدهای سیاسی گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده در ایران؛ مطالعه موردی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 11، شماره: 41
14 تاثیر توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه (مطالعه موردی تونس و مصر) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 2
15 تاثیر گفتمان های سیاسی بر طنز مطبوعاتی(تحلیل محتوای روزنامه کیهان۱۳۷۶-۱۳۹۹) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
16 تبارشناسی آزاداندیشی در سنت مردم سالاری دینی (مطالعه موردی: سیره رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 2، شماره: 8
17 تجربه ایرانی رشته های میان رشته ای سه دهه بومی سازی دانش سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
18 تحلیل انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران از منظر ساختار و کارگزار (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 8، شماره: 29
19 تحلیل روابط ایران و عراق بر اساس گفتمان ایران هراسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 4
20 تحلیلی سازه انگارانه از مبانی فقه سیاسی امام خمینی (ره) در روابط بین الملل و سیاست خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 12، شماره: 3
21 تکنولوژی های قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 4
22 تیپ شناسی نحوه مواجهه روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
23 جریان شناسی نیروهای سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 4
24 جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت و شکل دهی نظم منطقه ای غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 6، شماره: 2
25 چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
26 حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 4
27 خوانش هویت ملی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
28 دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 2
29 رسانه و شخصیت زادیی قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
30 رویکرد فرهنگی ایالات متحده امریکا در عراق ۲۰۱۴ (تحلیل محتوای فعالیت های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 4
31 سیاست گذاری رسانه مطلوب در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 52
32 عوامل موثر بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 18
33 فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
34 فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 9
35 کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و بحران مشروعیت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 1
36 گروه‌های اسلام‌گرای افراطی و بی‌ثباتی سیاسی سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
37 گفتمان های اسلامی در ترکیه نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 78
38 مؤلفه‌های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 1
39 مختصات سبک زندگی مطلوب در نظام مردم سالاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
40 مطبوعات در ایران از آغاز تا ظهور پهلوی اول: از صورتی درباری تا آگاهی دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 4
41 مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 38
42 نقش انگلستان در ایجاد بحران های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 13
43 نقش انگلستان در ایجاد چالش های هسته ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 18، شماره: 67
44 نو دولت شهرگرایی به مثابه صورت جدید شهری شدن سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 10
45 واکاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازآرایی بیداری اسلامی عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازی راهبردی ایران و پاکستان در مکران با تاکید بر بندر چابهار و گوادر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
2 فرهنگ سیاسی نخبگان و توسعه سیاسی ایران درالگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم
3 وزن دهی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی فرهنگی دانشگاه های ج.ا.ا با استفاده از دو تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت