دکتر تقی طاوسی

دکتر تقی طاوسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر تقی طاوسی

Dr. taghi tavousi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 103
2 ارزیابی برخی توابع انتقال در شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی کوتاه‌مدت دمای کمینه (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی سنندج) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
3 ارزیابی جامع تغییرات فصلی آینده دمای حداکثر ایران طی دوره گرم بر اساس مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
4 Simulating the Longest Length of Dry Spells with Approach of Climate Change in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 22
5 بررسی تغییرات زمانی – فضایی آلبیدوی سطح بر روی دشت سیستان در شرق ایران با استفاده از تولیدات سنجش از دور سنجنده MODIS ماهواره Terra (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 4
6 بررسی تغییرات زمانی و تحلیل فضایی رخداد توفان های تندری و ارتباط آن با انسو مورد: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
7 بررسی حساسیت دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی ها و ترسالی ها در مناطق خشک و نیمه خشک؛ مطالعه موردی: دشت سیستان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 110
8 بررسی خشکسالی و تحلیل روند دوره های خشک کوتاه مدت ایرانشهربا استفاده از مدل زنجیره مارکف در دوره آماری ۱۳۸۵- ۱۳۵۹ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در پهنه های آب و هوایی غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
10 بررسی روند وارونگی های دمایی کلان شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
11 بررسی نقش فضاهای سبز بر تعدیل گرمای شهر مورد کاوی: بوستان گل محمدی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
12 پایش پویا از فرایندهای طوفان گرد و غباری با استفاده از داد ه های چند زمانه ای MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 86
13 پهنه بندی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
14 پیش بینی دمای کمینه ایستگاه کرج با استفاده از داده های شاخص های پیوند از دور و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
15 تحلیل آماری و پیش بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 3
16 تحلیل آماری و پیش بینی یخبندان های زودرس شهرستان خاش طی دوره آماری ۱۳۸۷-۱۳۶۵ (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 84
17 تحلیل آماری و پیشبینی احتمال وقوع طوفان های شدید با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سری های جزیی مطالعه موردی : منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
18 تحلیل الگوهای فضایی طبقات شاخص عدم آسایش (DI) در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 2
19 تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده دمای حداکثر روزانه بر روی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
20 تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطره سیلاب شهری مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
21 جابه جاییِ مناطقِ اقلیمی کوپن-گایگردر فلاتِ بلوچستانِ پاکستان و چالش هایِ بالقوه آن بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 47
22 مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
23 مدلسازی توپو-اقلیم شناسی و پهنه بندی شاخص های آماری یخبندان های استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
24 مکانیابی پهنه های مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردی: منطقه اورامانات (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
25 نقش سامانه موسمی در تشدید بیماری مالاریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر شهر چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
26 واکاوی رفتار و تغییرات بسامد رخداد امواج گرمایی شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Art Movements and Interaction in Interior Architecture with the Approach of Contemporary Architecture (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
2 آسایش دمایی شهرستان زابل و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
3 ارزیابی آسایش زیست اقلیمی شهر اهواز با استفاده از شاخص فشار عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
4 ارزیابی اقلیم گردشگری جزایر ایران در خلیج فارس مطالعه موردی: جزیره سیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
5 ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهرکرد با استفاده از شاخص ترجونگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
6 ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهرکوهرنگ با استفاده از شاخصترجونگ (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی شاخص شدت شرجی در تحلیل رخداد های شرجی بندر چابهار در جهت توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
8 ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی شهر بندری چابهار در جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل THI (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
9 ارزیابی شرایط زیست اقلیمی شهر زاهدان با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک (PET) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
10 بررسی آسایش زیست اقلیمی استان خراسان جنوبی با استفاده از شاخص اوانز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
11 بررسی احتمال رخداد روزهای توفانی در شهرستان خاش با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
12 بررسی تغییرات روند دمای ماهانه ی شهر زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 بررسی توانمندیهای جنگل های کوهستان زاگرس در جذب اکوتوریسم با تأکید بر استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
14 بررسی خشکسالی های جنوب شرقی ایران و پیامدهای زیست محیطی آن در فضای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
15 بررسی رابطه شاخص نوسان اطلس شمالی با دمای استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
16 بررسی شاخص های وارونگی دمای هوا در لایه مرزی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
17 بررسی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه کشکان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
18 بررسی شرایط ترمودینامیکی وقوع وارونگی های دمایی شدید و آلودگی هوای شهر مشهد مطالعه موردی:10آذر-10دی 1396 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
19 بررسی علل شکل گیری گردوغبارهای عربی و گسترش آن بر ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 بررسی نقش سیستم های کم فشار بریده شده در شکل گیری گردو غبارهای فراگیر جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
21 پهنه بندی خشکسالی در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده(SPI)طی دوره آماری 2005_1996 (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
22 پهنه بندی کلیماتوریسم استان هرمزگان با استفاده ازشاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
23 پهنهبندی اقلیمی استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از تحلیلهای چند متغیره ی آماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
24 تابش زمستانی خورشید و شهرسازی در پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
25 تاثیر عنصر شاخص تابش خورشید بر معماری همساز با اقلیم در مناطق گرم و خشک (زاهدان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
26 تحلیل آماری پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی دوره 1996_2005 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
27 تحلیل آماری پدیده گردوغبار در جنوب شرق ایران طی دوره (2005-1991) مطالعه موردی مرکز و جنوب بلوچستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
28 تحلیل آماری روزهای گرد و غباری در منطقه سیستان طی دوره‌ (2005 – 1976) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
29 تحلیل آماری و پیش بینی یخبندانهای دیررس شهرکرد طی دوره آماری2004-1961 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
30 تحلیل بارش و بررسی دوره های مرطوب کوتاه مدت ایرانشهر با استفاده از مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
31 تحلیل دوره های خشک کوتاه مدت ایرانشهر طی دوره آماری 1385-1359 با استفاده ازمدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
32 تحلیل دوره های خشک کوتاه مدت شهرستان خاش با استفاده از مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
33 تحلیل روند جریان رودخانه های خروجی از ارتفاعات زردکوه بختیاری (مطالعه موردی: ایستگاه پل زمانخان و ایستگاه مرغک) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
34 تعیین احتمال اقلیمی دوره های کوتاه مدت یخبندان با استفاده از مدل Marcov؛ مطالعه موردی:خاش (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
35 تعیین شرایط زیست اقلیمی برجهای سال شهر چابهار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
36 خشک شدن تالاب هامون با نگرشی بر معاهدات بین ایران و افغانستان در خصوص تقسیم آب هیرمند و عدم پایبندی افغانستان به این تعهدات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
37 خشکسالی و اثرات نامطلوب آن بر اکوسیستم های گیاهی و جانوری تالاب هامون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
38 رد پای اقلیم بر پایداری معماری و شهر ( نمونه موردی: طبس) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
39 شاخص های مختلف انسو و رابطه آن با بارش های پاییزه سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
40 شرایط اقلیم گردشگری خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
41 طراحی موزه نفت اهواز بر مبنای مفاهیم نظری و عملکردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
42 مطالعه روند تغییرات پوشش گیاهی در دشت های اقلیمی خشک و فراخشک با استفاده از تولیدات MODIS NDVI (مطالعه موردی: دشت سیستان در شرق ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
43 معماری همساز با اقلیم ایرانشهر بر مبنای شاخص اوانز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
44 معماری همساز با اقلیم شهر بندرعباس بر اساس شاخص رنجش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
45 معماری همساز با اقلیم شهر خاش بر مبنای شاخص اوانز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
46 نقش اقلیم در طراحی معماری سنتی موردکاوی:یخ چال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
47 نقش تعاونیهای صنایع دستی درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
48 نقش سامانه موسمی در تشدید بیماری مالاریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان موردکاوی: ایرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی