دکتر مجتبی زروانی

دکتر مجتبی زروانی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

دکتر مجتبی زروانی

Dr. Mojtaba Zurvani

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.