حمیدرضا باغیانی

 حمیدرضا باغیانی

حمیدرضا باغیانی

Hamidreza Baghiani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل فرآیند زمین لغزش در منطقه فرحزاد تهران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
2 پیامدهای گسترش اکوتوریسم و عملکرد مدیریت روستایی در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 خوشه های صنعتی روستایی راهبردی برای توسعه اقتصاد روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
4 گردشگری روستایی چارچوبی برای دستیابی به معشیت پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 مفهوم شناسی گردشگری سلامت و پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست