علی اکبر عظیمی

 علی اکبر عظیمی استادیار دانشگاه تهران ودانشگاه ازاد اسلامی- واحد اهر

علی اکبر عظیمی

Alii Akbar Azimi

استادیار دانشگاه تهران ودانشگاه ازاد اسلامی- واحد اهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
2 اثرغلظت پارانیتروفنل موجود در فاضلاب بر کارایی فرایند تصفیه بیولوژیکی هوازی و میزان لجن مازاد دفعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 3
3 ارزیابی تمایل جذب فلزات نیکل و کادمیم توسط توده زیستی حاصل از لجن فاضلاب در مقایسه با دیگر جاذب ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
4 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن ماراد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
5 بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی جذب فلز کادمیم توسط پودر لجن دفعی فاضلاب شهری در راکتور ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
7 بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندام های مختلف محصولات غده ای در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
8 بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
9 بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
10 بررسی کارایی استفاده از فرایند انعقادالکتریکی در حذف کدورت ، COD ، دترجنت و فسفات از پساب کارواش (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
11 بررسی کارایی ته نشین کننده لوله ای شیب دار چند مرحله ای در کاهش کدورت آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
12 بررسی میزان تری هالومتان ها در آب شرب شهر بندرعباس و امکان سنجی حذف آن توسط امواج ما فوق صوت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
13 تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
14 کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده رود (کدورت معمولی و بالا) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
15 کاربرد روش ارزیابی همگذاشت فازی در انتخاب گزینه مناسب آبگیری از لجن تصفیه خانه شهرک قدس تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل تلفیقی بهینه شده روشهای تصفیه طبیعی فاضلاب شهری جهت کاربرد در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
2 ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهری رقیق با استفاده از بیو راکتور با بستر رشد معلق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
3 ارزیابی سیستم پایش کیفی آب رودخانه کارون با روش بهینه سازی MCDM با رویکرد تاٍیر منابع آلاینده ی نقطهای و غیر نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 استفاده از پساب فاضلاب خانگی برای آبیاری درختان میوه وزمینهای زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
5 استفاده از پساب فاضلاب خانگی فاضلاب خاکستری در تغذیه مصنوعی آبهای زیرمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
6 افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهری موجود با استفاده از روش MBBR(مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
7 امکان سنجی تشخیص گرفتگی بدنه چاه های آب به روش ویدئومتری واحیاءشیمیایی آن (مطالعه موردی منطقه کوار) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
8 امکانسنجی استفاده از فرایند OSA با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 اولویت بندی و نیاز سنجی روستاهای کشور برای مطالعه و احداث تأسیسات فاضلابی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
10 برآورد مشخصات کمی و کیفی فاضلاب کشتارگاه شهر ارسنجان و پیشنهاد روش های تصفیه مناسب و دفع آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
11 بررسی اثر EDTA بر میزان جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در بخش های مختلف گونه های جالیز رایج در کشور (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم های هوازی تصفیه بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
14 بررسی استفاده از تانک ذخیره سازی لجن با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
15 بررسی استفاده از تصفیه حرارتی - قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
16 بررسی استفاده از مکانیسم دور ریزی انرژی توسط پارانیتروفنل در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی استفاده از مواد اکسید کننده نظیر ازن و کلر در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
18 بررسی امکان استفاده از فرایند انعقادالکتریکی در حذف کدورت ،COD،دترجنت و فسفات از پساب کارواش (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 بررسی پساب های صنعتی حاصل از یک کارخانه نمکزدایی نفت خام در جنوب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی جذب نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی روند تغییرات پارامترهای شیمیایی شاخص کیفیت پساب مخازن بنگستان در یک کارخانه نمک زدایی نفت خام (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
22 بررسی عملکرد ترکیب برکه‌های بی‌هوازی و وتلند در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی در مناطق سردسیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و راهکار ارتقاء آن مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
24 بررسی عملکرد تلفیق برکه های بیهوازی مجهز به چاله هاضم و نیزارهای مصنوعی زیر سطحی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی عوامل مؤثر بر رشد باکتریهای هتروتروف و آلودگی کلیفرم مدفوعی آب آشامیدنی ( محدوده ی مطالعاتی شهرستان قیروکارزین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
26 بررسی فرآیند حذف ارتو کروزول از پساب های صنعتی به روش اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
27 بررسی قابلیت استفاده از انعقاد الکتریکی در حذف COD و دترجنت از پساب ماشینهای لباس شویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی کارایی فرایند انعقادالکتریکی در حذف کدورت ، COD ، دترجنت و فسفات از پساب کارواش (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 بررسی کاربرد بیوفیلتراسیون برای حذف تر یاتی لآمین از هوا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 بررسی کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) توسط اکسیداسیون بخشی از لجن بوسیله کلر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آب ورودی و خروجی به دستگاههای آب شیرین کن با استفاده از فرآیندهای اسمز معکوس و تبخیر ناگهانی چند مرحله ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
32 بررسی مشکلات راهبری و بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال در کشور و روشهای کنترل آنها (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی مقدار جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام مختلف سبزیجات رایج در کشور (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 بررسی میزان تولید لجن فاضلاب در ایران و روشهای کاهش تولید لجن ر فرایندهای بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
35 بررسی میزان جذب و تجمع کادمیوم در گیاهان علوفه ای شبدر و اسپرس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی و انتخاب روشهای مدیریت مجزا و تلفیقی همزمان پسماندهای جامد و فاضلاب درمناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
37 بهینه سازی آبگیری لجن در بسترهای خشک شده فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
38 بهینه سازی عملکرد سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب بهداشتی با فراهم سازی زمینه رشد چسبیده در آن مطالعه موردی: فاضلاب بهداشتی کارخانه سیمان استهبان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
39 بهینه سازی عملکردسپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب بهداشتی با فراهم سازی زمینه رشد چسبیده درآن مطالعه موردی: فاضلاب بهداشتی کارخانه سیمان استهبان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 تاثیر استفاده از گیاه بوریا همراه با مدیای مختلف بر روی حذفBOD₅ در فاضلاب خانگی به روش وتلند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
41 تاثیر استفاده از گیاه لویی همراه با مدیای مختلف بر روی حذف BOD₅ در فاضلاب خانگی به روش وتلند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
42 تاثیر استفاده از گیاه نی قلم همراه با مدیای مختلف بر روی حذف CODدر فاضلاب خانگی به روش وتلند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
43 ترکیب برگه های بیهوازی بهینه شده و نیزارهای مصنوعی زیرسطحی برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
44 تصفیه بیولوژیکی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی توسط راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در فاز دوغابی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
45 تصفیه تکمیلی فاضلاب صنایع داروسازی با استفاده از تالاب مصنوعی constructed wetland: مطالعه موردی کارخانه داروسازی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
46 حذف بیسفنل آ از محیط آبی با استفاده از فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
47 حذف تری ایتل آمین توسط بیوفیلتراسیون از گازهای خروجی از Box Cold واحد ریخته گری و مقایسه اقتصادی آن با سایر روشهای حذف (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
48 حذف زیستی نیترات از آب زیرزمینی با استفاده از آکنه های رشته ای در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
49 حفاظت از آب باقیمانده از سیاستها و اقدامات غلط (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
50 دفع فاضلاب خانگی با استفاده همزمان ازشبکه فاضلاب شهری وسپتیک و تاثیر آن در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
51 روشهای کاهش تولید لجن بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
52 روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن توسط فرایندهای بیولوژیکی در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
53 روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن توسط فرایندهای بیولوژیکی در سیستمهوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 ضرورت سنجی احداث تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهر استهبان و اقلیم های مشابه آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
55 ضرورت سنجی احداث تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهر استهبان و اقلیمهای مشابه آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 مدیریت فاضلاب خانگی در محل تولید از طریق تفکیک اجزا و تصفیه در جای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
57 مدیریت فاضلاب خانگی در محل تولید از طریق تفکیک اجزا و تصفیه در جای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
58 مطالعه و بررسی روشهای راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
59 مقایسه روشهای آبگیری از لجن با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
60 نقش کلر در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در فاز کاهش رشد راکتور بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست