دکتر نعمت الله عزیزی

دکتر نعمت الله عزیزی

دکتر نعمت الله عزیزی

Dr. nematollah Azizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Reflection of the Appraisal Indicators of Distance Education Systems: A Meta-Synthesis (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
2 اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ساختاری بین رهبری تحولی مدیران گروه ‎های آموزشی دانشگاه و اثربخشی اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
3 ارائه چهارچوبی برای برندسازی دانشگاه های صنعتی با استفاده از مدل لنکستر و کرت ریل (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 89
4 ارزیابی اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای در بهبود وضعیت زندگی و کاهش تکرار جرم در میان زندانیان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 26
5 بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی موانع و چالش های موثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطهی شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 1
8 تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه: مطالعه دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
9 تدوین الگویی برای نظام آموزش از دور به عنوان سازمان یاد دهنده (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
10 ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 32
11 سنتز پژوهی عامل ها و ملاک های برندسازی آموزش عالی: ارائه یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 9، شماره: 18
12 شناسایی، تحلیل و اولویت بندی شاخص های موثر بر کیفیت در نظام آموزش از دور: مورد دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 1
13 طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور (مورد: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 1
14 مطالعه نقش جهتگیری مذهبی در سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 1، شماره: 1
15 نقش زنان دانشگاهی در توسعه‌ی پایدار و همه جانبه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 45
16 نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتعریف سیاست گذاری و برنامه ریزی ها در نظام آموزش عالی با تاملی بر پدیده های نوظهور؛ رویکرد بازار گرایی در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
2 بررسی نیاز حرفه ای مدیران در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 قابلیت های هوش چندگانه تا چه اندازه مهارت های مدیریتی رهبران مدارس شامل انگیزه کار، ارتباطات، خلاقیت و مهارت های مدیریتی را پیش بینی می کند؟ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی