دکتر سیدحسن حسینی

دکتر سیدحسن حسینی استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

دکتر سیدحسن حسینی

Dr. Seyyd hassan Houseini

استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصل دلیل کافی و ضرورت انگاری؛ گزارش و بررسی دو رویکرد معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 80
2 امکان معرفت از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 1
3 اهمیت مولفه های پژوهشی در مطالعات انسان شناسی اسلامی؛ نقد کتاب «چیستی انسان در اسلام» (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی انتقادی معنا و امکان وقوع تحول پارادایمی از طریق قبول نوخاسته گرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 2
5 بررسی پیش‎زمینه‎ها و خاستگاههای نظریه تکثرگرایی دینی در مسیحیت و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 32، شماره: 1
6 بررسی رویکرد هایدگر در مواجهه با تکنولوژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی سیر تحول رویکرد اعتمادگرایی فرایندی آلوین گلدمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 9، شماره: 2
8 پیچیدگی‌های تقلیل‌ناپذیر، برهان‌های غایت‌شناختی و تکامل داروینی؛ الهیات یا الحاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 3، شماره: 5
9 تبیین ناسازگاری های هستی شناسانه نوخاسته گرایی و فیزیکالیسم؛ و پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته گرایانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 10، شماره: 24
10 تبیین نهایی و موجود ضروری؛ طرح و بررسی دیدگاه تیموتی اکانر (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 2
11 تحلیل عصب شناختی آسیب های رسانه های نوین اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 2
12 شی ء طبیعی و مصنوعات تکنولوژیک: از دوگانه انگاری تا این همانی (بررسی و نقد چند دیدگاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 7، شماره: 13
13 عشق پژوهشی؛ از خدا تا انسان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 33
14 فلسفه رسانه چیست؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
15 ماهیت رسانه‌های نوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 8، شماره: 16
16 مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حضرت رضا(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 33، شماره: 2
17 مروری انتقادی بر مهم ترین نظریه های تکنولوژی رسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
18 منبر صاحب الزمان مسجد گوهرشاد (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 29، شماره: 1
19 منظر سرمدی خدای ادیان و مسألۀ شرور گزاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 1
20 مواجهه با مسئله فعل الهی در طبیعت: برتری دیدگاه نوخاسته گرایانه بر دیدگاه های تومیستی و کوانتمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 2
21 ناسازگاری مفهومی اراده آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 2
22 نقد و بررسی چالش‌های علم مدرن از دیدگاه دکتر سید حسین نصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 5، شماره: 9
23 نگاهی به زندگی و شخصیت محمد بن ابی بکر (۱۰-۳۸ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 23، شماره: 2