سید حسن حسینی سروری

 سید حسن حسینی سروری دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم

سید حسن حسینی سروری

Seyed Hassan Hosseini Sorouri

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.