محمدباقر آیانی

 محمدباقر آیانی

محمدباقر آیانی

Mohammadbagher Ayani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمکهایپرترمیا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 افزایش کیفیت محصول دستگاه های روتوفرمر پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با یکسان سازی دبی جریان در خروجی های مانیفولد دستگاه روتوفرمر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 بررسی پارامترهای موثر در وزش باد در برج مسکونی کوثرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
4 بررسی تاثیر خواص فیزیکی و گرمایی بافت بر درمان هایپرترمیا بر اساس مدل غیرفوریه ای (ICBME2010) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 بررسی تجربی گسترش شعله به طرف پایین بر روی مواد بدون ذغال در شرایط محیطی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 بررسی شدت اثر پارامترهای مؤثر بر عملکرد غیرکاویتاسیونی ایندیوسر گام ثابت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
7 بررسی عددی و تجربی انتقال حرارت از پایه چاه حرارتی (صفحه تخت بدون پره) (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 بررسی و مطالعه عددی اثر تعداد نقاط و نرخ تزریق بر هایپرترمیا مغناطیسی در محورهای مختصات عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
9 بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 تحلیل اگزرژی تبخیر کننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 توزیع یکنواخت نانوذرات مغناطیسی در بافت بدن به منظور درمان سرطان به روش هایپرترمیا به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی
12 حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب - مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 حساسیت سنجی مشخصه های هندسی موانع پرهای شکل در انتقال حرارت بین صفحات موازی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
14 حل عددی پایدار و گذرای جریان در کانال با انبساط ناگهانی به روش SIMPLE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
15 درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانوذرات مغناطیسی به کمک مدلسازی عددی و شبکه بدون ساختار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
16 شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
17 شبیه سازی عددی هدایت غیرفوریه ای ناشی از گرمایش لیزری پالس کوتاه درنانوفیلم ها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 کاربرد روش CESE درانتقال حرارت مدل غیرفوریه ای تاخیر فازدوگانه درفیلم نازک فلزی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 مطالعه تجربی اثر شیار عمقی در پره سوزنی شکل بر انتقال حرارت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
20 مطالعه تجربی اثر میزان چربی شیر بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
21 مطالعه عددی اثر تغییرات فشار در فرآیند خشک کردن تحت خلأ جسم متخلخل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 مطالعه عددی اثر خواص فیزیکی نمونه در فرآیند خشک کردن تحت خلأ جسم متخلخل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
23 مطالعه عددی اثر ضرایب انتقال حرارت و جرم در فرآیند خشک کردن تحت خلأ جسم متخلخل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
24 مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی مگنو هیدرودینامیک بر روی صفحه تخت به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا