علی شکور

 علی شکور مدیریرگروه جغرافیا و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

علی شکور

Ali Shakoor

مدیریرگروه جغرافیا و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
2 مطالعه تطبیقی روش های چند شاخصه جهت اولویت بندی استقرار مراکز ICT (مطالعه موردی: بخش فورگ شهرستان داراب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و شهروندی (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
2 ارزیابی کاربری اراضی شهر کنگاور (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
3 Evaluation of the rural human settlements on land use planning parameters (Case Study: Central Dist. of Shiraz) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 The Analysis of Development Levels in the Rural Regions in IslamicWorld based on Morris Model Case study: Darab City, Fars Province, Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 برآورد تمایل به پرداختبازدیدکنندگان درودزن و تحلیل عوامل موثر برآن: کاربرد روش ارزشگذاری مشروطCVM (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
6 بررسی روند خشکسالی های اخیر در نارسایی های تولید و توسعه روستایی مورد داراب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
7 بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی شهر مرودشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
8 بررسی نحوه مداخله در بافت های مساله دار و فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های گلکوب و عباس آباد شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
9 تحلیل تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
10 تحلیل فضای سبز شهری و تعیین مکان بهینه با استفاد از مدل محاسبگر رستری (نمونه موردی: مىطقق 3 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
11 تحلیلی بر توانمندسازی و توسعه محلات در شهرها(مطالعه موردی: محله گود عربان شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
12 شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 فقر و پیامدهای فضایی ناشی از آن در سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهرمرودشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
14 مقایسه نقش و تاثیر عوامل محیط طبیعی در توسعه فیزیکی – کالبدی شهرها شهرهای نمونه : شیراز ، یزد و بندر عباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
15 نقش برنامه ریزی توسعه توریسم شهری به منظور توسعه پایدار شهری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
16 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
17 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
18 نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده محله های قدیمی شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران