برهان بیک زاده

 برهان بیک زاده هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

برهان بیک زاده

Borhan Beikzadeh

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.