محسن بارونی

 محسن بارونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

محسن بارونی

Mohsen Barooni

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هادر سال 1391 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی گروه های آموزشی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاههای علوم پزشکی کشور با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها در سال 1390 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی پویای اثر فساد بر شاخص های بهداشتی کشورهای منتخب، رویکرد خود رگرسیون برداری تابلویی (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 3
4 بررسی تأثیر تأمین مالی مراقبت سلامت بر نحوه توزیع درآمد در ایران، سال 1389-1387 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی توزیع عادلانه داروخانه ها در استان کرمان با استفاده از ضریب جینی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت بیماران در استان کرمان (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی وضعیت توزیع پزشکان عمومی نظام سلامت ایران با استفاده از شاخص های عدالت (جینی، اتکینسون) (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 3
8 تاثیر کمی گسترش آموزش بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری وروستایی در ایران: با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 3
9 تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات محصولات پزشکی و دارویی ایران (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 5، شماره: 1
10 تحلیل هزینه- اثربخشی غربالگری دیابت نوع دو : مطالعه موردی در شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 3
11 تخمین تابع تقاضای دارو برای بیماریهای خاص در ایران از طریق بودجه خانوار؛ سال 1392 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 2
12 علل تقاضای القایی پزشکان در ارایه خدمات به بیمه شدگان بیمه سلامت: مطالعه مورد استان اصفهان، 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار آزاد سازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش دارودرایران : تحلیلی در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
2 بررسی عوامل اثرگذار بر درک مفاهیم ریاضی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه ای : مورد شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی
3 تاثیر حکمرانی خوب بر بهداشت با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱