فرزاد نعیم

 فرزاد نعیم کارشناس جهانی سازه های بلند و مقاوم در مقابل زمین لرزه

فرزاد نعیم

Farzad Naeim

کارشناس جهانی سازه های بلند و مقاوم در مقابل زمین لرزه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.