دکتر احمد آذری

دکتر احمد آذری استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

دکتر احمد آذری

Dr. Ahmad Azari

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر هندسه و نوع نانو سیال در انتقال حرارت درون میکروکانال به‌کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 38، شماره: 1
2 شبیه سازی هیدرودینامیکی بیورآکتور گاز-مایع همزن دار جهت بهینه سازی سرعت چرخش پروانه های-راشتون به کمک CFD (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A CFD study on the convective heat transfer of Al2O3/Water nanofluids under laminar flow regime (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
2 اثر دبی جریان گاز ورودی در فلاکس جذب ودرصد حذف کربن دی اکسید با استفاده از نانو سیال دی اکسید تیتانیوم در غشای الیاف توخالی نسبت به آب مقطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
3 اثر دبی جریان مایع جاذب در فلاکس جذب ودرصد حذف کربن دی اکسید با استفاده از نانو سیال دی اکسید تیتانیوم در غشای الیاف توخالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 اثر دمای جریان مایع جاذب در فلاکس جذب ودرصد حذف کربن دی اکسید با استفاده از نانو سیال دی اکسید تیتانیوم در غشای الیاف توخالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
5 اثر غلضت گازورودی در میزان شار ، انتقال جرم ودرصد حذف کربن دی اکسید با استفاده از نانو سیال دی اکسید تیتانیوم در غشای الیاف توخالی نسبت به آب مقطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
6 اثر میزان فلاکس جذب کربن دی اکسید با استفاده از نانو سیال دی اکسید تیتانیوم در غشای الیاف توخالی نسبت به آب مقطر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
7 ارزیابی خواص حلال های فرا زود گداز به منظور استفاده به عنوان مواد تغییر فاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
8 استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیش تصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 امکان سنجی و آنالیز فنی و اقتصادی استفاده از سیستم هیبریدی در تامین انرژی برق مصرفی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
10 CFD Investigation of Al2O3/Water Nanofluid Heat Transfer Performance and Flow Characteristic in a Tube with Different Cross-sections (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11 Daily Gas Demand Load Forecasting for Tehran, Based on Artificial Neural Network (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
12 Determination of diffusion coefficient of CO۲ gas in nanofluids: modeling study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
13 Nanofluids Heat Conduction Modeling Based on Nanolayer Thickness (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
14 Numerical Investigation of Heat Transfer Performance and Flow Characteristics of Nanofluids and MEPCM Slurry in the Microchannel Heat Sinks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
15 Numerical Investigation of Metal Oxide Nanofluids Heat Transfer around a Cylindrical Tube Bundle (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
16 Numerical Investigation on the Applicability of Silica/Water Nanofluids in Porous Medium for EOR Enhancement (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
17 steam stripping, monomer removal, degassing, vinyl chloride. (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
18 بررسی آزمایشگاهی جداسازی کربن دی اکسیدازهوا بااستفاده ازنانوسیال آب /سیلیکون درغشاهای الیاف توخالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
19 بررسی آزمایشگاهی ومقایسه ضریب انتفال جرم در دو حالت آزمایشی وتئوری بر حسب دبی جریان مایع برای سیستم آب خالص در حضور نانوذره دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
20 بررسی بهبود انتقال جرم درنانوسیالات به کمک آنالوژی قیاس جرم و حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
21 بررسی تجربی و شبیه سازی CFD عملکرد انتقال حرارتی سوسپانسیون میکروکپسول های موادتغییر فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
22 بررسی حلالیت دی اکسید کربن در مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم با استفاده از معادله حالت PC-SAFT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
23 بررسی عددی اثر استفاده از مواد تغییر فاز در دیواره ی ساختمان بر توزیع دما با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
24 بررسی فنی اقتصادی آلاینده های نفتی و گازی صنایع موجود در پارسجنوبی بر تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
25 بررسی و تحلیل جریان در یک راکتور میکرومیکسینگ (Micromixing) با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
26 بررسی و مقایسهی رویکردهای مختلف مدلسازی ریاضی استخراج اسانس گیاه بابونه توسط 2CO فوقبحرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
27 بهینه سازی میزان تزریق سدیم هیپوکلریت به آب دریای ورودی مجتمع پتروشیمی کاویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
28 بهینهسازی فرآیند انعقاد با پلیآلومینیومکلراید به کمک روش تحلیل آزمایشهای تاگوچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
29 تاثیر افزایش دبی جریان مایع جاذب و غلظت نانوسیال دی اکسید تیتانیوم /آب بر فلاکس جذب و درصدحذف کربن دی اکسید از هوا در غشای الیاف توخالی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
30 تحلیل پایداری شیروانی خاک، به روش تحلیل حدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 جذب کربن دی اکسیدازهوا بااستفاده ازنانوسیال آب دی اکسیدتیتانیوم درغشاهای الیاف توخالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
32 جذب یون های فلزی مس ( II ) و کروم ( III ) از پساب توسط کیتوزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
33 حذف مس cu+2 ازپساب با استفاده ازنانوجاذب ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
34 حذف مس II از پساب صنعتی با استفاده از جاذب کنجاله سویا اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
35 سنتزوتعیین خواص نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم /کربن فعال TiO2/ac به منظور حذف رنگ کنگورد پسابهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
36 مدل سازی CFD انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیالات اکسید فلزی در کویتی مربعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
37 مدل سازی CFD جداسازی دی اکسید کربن از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی :جریان حلال در پوسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
38 مدل سازی CFD جذب دی اکسید کربن با محلول آمین بوسیله غشای الیاف توخالی :جریان حلال در لوله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
39 مدل­سازی حلالیت CO2 در مایعات یونی [emim][BF4] و [bmim][BF4] با استفاده از معادله حالت PC-SAFT (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
40 مدلسازی انتقال جرم نانوسیال پتاسیم فری /فروسیانید /سدیم هیدروکسید/سیلیکا درون لوله مدوردررژیم جریان آرام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
41 مدلسازی ریاضی ضریب نفوذموثرپدیده انتقال جرم درون میکروکپسولهای پلی لیزین - آلژینات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
42 مطالعه موردی پایداری تونل کمربندی چالوس به نوشهر با استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر