دکتر آزیتا بلالی اسکویی

دکتر آزیتا بلالی اسکویی هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر آزیتا بلالی اسکویی

Dr. Azita Balali oskoyi

هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
2 ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
3 از نقش تا عرش؛ واکاوی ارتباط تزیینات کاشی کاری کاخ گلستان با جقه ی تاج شاهی قاجار (فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه) (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
4 الگوهای ترکیب اندا م های بنیادین معماری مساجد شهر اصفهان در دوره صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 11
5 Orientation Towards Qibla in Iranian Mosques: The Confrontation of Elements (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
6 بازآفرینی بافت های فرسوده حاشیه رودخانه شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده حاشیه رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
7 بازآفرینی بافتهای فرسوده حاشیه رودخانه شهری ( نمونه موردی: بافت فرسوده حاشیه رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
8 بازآفرینی ساختار مجموعۀ صاحب‌آباد تبریز بر پایۀ مستندات تاریخی (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 17
9 بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازه زمانی ۵۷-۷۷ (نمونه موردی: حرم رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 9، شماره: 36
10 بازشناسی حیاط فرعی در رباط و کاروانسراهای فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 7، شماره: 26
11 بازنمایش ساختار کالبدی باغ ایرانی در نگارگری و قالی های باغی در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط دوره: 1، شماره: 4
12 بداهه پردازی؛ از طرح واره های خیالی تا تجسد هندسی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 18
13 بررسی بکارگیری رنگ در گره سازی و کاشی کاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 10، شماره: 4
14 بررسی تاثیر مولفه های شخصی افراد بر میزان رضایتمندی از محیط مسکونی۱ نمونه ی موردی: منطقه ۵ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 3، شماره: 15
15 بررسی تجلی وحدت در مسجد امام اصفهان براساس آراء ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 13، شماره: 1
16 بررسی تطبیقی سلسله مراتب در مساجد بازار بزرگ تبریز و بازار قیصریه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 34
17 بررسی تناسبات حیاط خانه های دوره قاجاریه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی تناسبات کاروانسراهای ایرانی با رویکرد اقلیمی نمونه موردی: کاروانسرا مادر شاه و داشکسن تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 9، شماره: 1
19 بررسی چگونگی تاثیر هندسه فضای ورودی در حفظ و ایجاد محرمیت و درونگرایی در خانه های قاجاری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 8، شماره: 2
20 بررسی نقش بیماری کووید-۱۹ در پیدایش معماری سبز در آینده-پژوهی خانه ها بر اساس روش تحلیل لایه ای علت ها(CLA) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
21 بهینه سازی مناظر شهری با تاکید بر تاب آوری در برابر سیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
22 تاثیر پدیده مصرف گرایی بر تحولات کالبدی مسکن روستایی(مورد مطالعه: روستاهای بخش کجور شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 2
23 تاثیرات فضاهای تهی و خالی بر حجاب و محرمیت در معماری بناهای مسکونی دوره قاجار در شهر ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
24 تبیین ارتباط سازماندهی فضایی و جهت گیری خانه های تاریخی با تاکید بر نقش ورودی (نمونه موردی: خانه های بومی تبریز در دوره قاجار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 10، شماره: 20
25 تبیین تریالکتیک لوفر و بنیان های آن در مراکز خرید براساس مصرف فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 6، شماره: 27
26 تبیین سبک زندگی اسلامی(رضوی)؛راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 19
27 تبیین مولفه های موثر در باز طراحی فضاهای فرهنگی – تاریخی درراستای توسعه صنعت گردشگری شهری با مطالعه موردی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 371
28 تحلیل تفسیری باغ در نگاره ی باغچه های درگزین مطراقچی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
29 تحلیل لایه ای علت های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق و ارایه سناریوهای بدیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 3
30 دسته بندی الگوی پوشش های معماری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 8، شماره: 3
31 رازهای سر به مهر نگاره در گرمابه ها، تجلی مفهوم تطهیر در کالبد معماری براساس نگاره های ادبی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 106
32 روان بخشی (ادراک) فضاهای طبیعی در محیط انسان ساخت (آرامش بخشی فضاهای سبز طبیعی) (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
33 سازمان فضایی شهر های ابواب البر دوره ایلخانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 2
34 سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
35 شاخصه ها و جنبه های مختلف کارکردی شباک در معماری بناهای قزوین (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
36 طراحی مقرنس نو با الهام از ساختار پوسته انار (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 6، شماره: 2
37 طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 20، شماره: 1
38 فراتحلیل کمی و کیفی مقالات پژوهشی در حوزه شهر خلاق در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
39 کاربست مهتابی در مسجد-مدرسه های دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
40 گونه شناسی عناصر نورگیری حمام ها در شهرهای ایران در دوره صفویه و قاجاریه (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
41 گونه شناسی فرمی درخت در فرش دستباف ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 5
42 گونه شناسی کالبدی- فضایی آرامگاه های مذهبی صفوی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
43 گونه شناسی کبوترخانه های منطقه آذربایجان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 6، شماره: 4
44 مطالعه و بررسی روش پساساختارگرای آینده پژوهی: تحلیل لایه ای علت ها (CLA) و ارتباط آن با سناریونویسی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
45 نسبت فرم و هندسه تزیینات آجری جداره های حیاط اندرونی خانه های نیمه دوم حکومت قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 3
46 نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط دوره: 2، شماره: 1
47 نمود تناسبات هندسی در فضای حوض خانه؛ نمونه موردی خانه های قاجار در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 9، شماره: 5
48 نمود هندسه ادراکی بر سیر تکامل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 15
49 وا کاوی تعاملات اجتماعی در بازار تاریخی تبریز با تا کید بر بعد کالبدی فضا (نمونه مورد مطالعه: سرای امیر و سرای دودری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 42
50 واکاوی آینده های بدیل از انگاره خانه ایرانی- اسلامی متناسب با ارزش های نوین سبک زندگی شهری مبتنی بر روش CLA (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 4
51 واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی احداث مراکز خرید و پاساژها در شهرهای معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
52 واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 3
53 واکاوی تاریخی اصول راهبردی ساختار شهرهای ابواب البر ایلخانی با رویکرد نمایانگرهای طراحی شهری کارمونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
54 واکاوی مولفه های کیفی میان افزایی در بافت تاریخی تبریز (نمونه های موردی: مجموعه ی تجاری مشروطه و صاحب الامر در بازار تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
55 واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
56 واکاوی نقوش هندسه پایه در معماری از دو منظر کمی و کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 9، شماره: 5
57 واکاوی و تبیین مولفه های معاشرت پذیری فضاهای همگانی در شهرهای ایرانی – اسلامی (نمونه پژوهی : پیاده راه عالی قاپو اردبیل) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرمانشهر در عرصه دین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 ارزیابی معیارهای مکانی مجتمع فرهنگی و هنری منطقه 22تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
4 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
5 انسان شناسی معماری معاصر ایرانی، اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
6 اهمیت حضور بانوان در فضاهای شهری راهکارهایی برای افزایش آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
7 اهمیت و نور در میزان شفافیت در مساجد اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
8 بازآفرینی ارزش مدار بافتهای تاریخی با تاکید بر گام دوم بیانیه انقلاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 بازشناخت شناشیر؛ عنصر بومی معماری سنتی خلیج فارس در راستای تحقق معماری بومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 بازشناسی نگرش های اسلامی، عرفانی و شرقی مفهوم طبیعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
11 بررسی تاثیر طراحی مرکز تجاری تفریحی در شهر تبریز بر صنعت گردشگری و توریسم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی تاثیر مولفه های شخصی افراد بر میزان رضایتمندی از محیط مسکونی در جغرافیای ایران (نمونه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
13 بررسی تحلیلی هندسه مدارس ایرانی در دوره ایلخانی تا قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
14 بررسی حس تعلق در محله شتربان شهرتبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 بررسی حقوق معماری در طراحی مسکن اقشار کم درآمد (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
16 بررسی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد در ارتقای کیفیت محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
17 بررسی مصالح زیست تخریب پذیر مورداستفاده در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
18 بررسی منظر باغ بهشت در متن قرآن و تطبیق آن با باغ ایرانی با تاکید بر سوره آل عمران (مطالعه موردی عنصر آب در باغ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
19 بررسی نقش ابعاد کالبدی در ایجاد حس تعلق به محلات (نمونه موردی: محله شتربان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
20 بررسی نقش حمایت اجتماعی در سلامت سالمندان و ارایه ی راهکارهای طراحی برای دست یابی به این نوع حمایت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
21 بررسی نقش طبیعت بر فراهم سازی شهرهای سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
22 بررسی نمود اخلاق پهلوانی در نگارههای زورخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
23 تاثیر عوامل محیطی در رشد کیفی آموزش کودکان (نمونه موردی: حیاط مدرسه دروازه ی علم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
24 تاثیر نما بر ارزش های تاریخی، فرهنگی یک شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
25 تاثیر نمادگرایی شمسه در بازآفرینی معماری سنتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
26 تاریخچه نقش آب در طراحی باغ های اسلامی، ژاپنی و فرانسوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
27 تحلیل تطبیقی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر شکل گیری محله (موردپژوهی: محله عود لاجان و محله شهید خوب بخت تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
28 تحلیل و بررسی تاریخچه و تحولات فرم یابی معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
29 تحلیل هندسه خانه های تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
30 توجه به الگوی مشارکتی، راهبرد مسکن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
31 توجه به الگوی مشارکتی، راهبرد مسکن اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
32 خواستگاه رفتار قلمرو پایی در بستر فرهنگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 رویکرد آینده پژوهی و روش تحلیل لایه ای علت ها در شهرسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 سازه های غشایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 سازه های غشایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 شاخصه های معماری صخره ای و معماری اسلامی و تاثیر آن در تداوم معماری صخره ای در دوران اسلامی (با بررسی معبد مهر ورجوی مراغه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
37 شفافیت؛ مظهر خلوص و کمال در معماری مسلمانان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 شناخت پدیده ی سالمندی و مسایل آن و ارایه ی راه کارهای طراحی برای کاهش این مسایل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
39 طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
40 طراحی قوس های معماری ایرانی در سیستم طراحی پارامتر یک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
41 طراحی محیط آموزشی انگیزه بخش خلاق برای کودکان با تمرکز بر موضوع رنگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
42 فضای آرامش بخش در خانه بررسی مولفه های محیطی تاثیر گذار برای بهبود کیفیت خانه (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
43 کرج، باغ شهر ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
44 گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
45 گرافیک محیطی در مجتمع های تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
46 گلخانه بررسی های خورشیدی و راهکارهای بهبود عملکرد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
47 گونه شناسی کارکردی باغ ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
48 معرفت روحانی و راز گره های هندسی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
49 معماری طبیعت گرا در اشعار و نوشته های سهراب سپهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 مقایسه تطبیقی پوشش سقف سه تیمچه ی بازار تهران نمونه موردی: تیمچه ی حاجب الدوله ، تیمچه ی مهدیه ، تیمچه ی حاج ملاعلی کنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
51 مقایسه تطبیقی نمود آرامش بخشی طبیعت در معماری معاصر شرق و غرب (بررسی آثار آندو و رایت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
52 ناخودآگاه جمعی و پهنه های زمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 نقش انرژی خورشیدی در توسعه پایدار بخش مسکن با بررسی موردی گرمایش خورشیدی ایستا (جذب مستقیم و فضای خورشیدی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 نقش حامیان و بانیان در معماری دوره ی تیموری (به صورت خاص نقش امیر علیشیر نوایی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
55 نقش خاطره انگیزی خانه در دلبستگی انسان به آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
56 نقش معماری منظر در طراحی محیطی برای کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
57 نقش میزان درآمد ساکنان محله در طراحی مجتمع تجاری تفریحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
58 نقش وقف در پیدایش ابواب البر غازانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
59 نمود پرهیز از بیهودگی در معماری مسکن مهر بوکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
60 واکاوی هنر نگارگری با نگاهی بر باغ نگاره ها در مینیاتورهای مطراق چی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
61 هندسه موثر بر پایداری انرژی در گنبد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب