دکتر امین حکیم

دکتر امین حکیم استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور

دکتر امین حکیم

Dr. Amin Hakim

استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Intelligent Interactive Marketing System based-on Internet of Things (IoT) (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 2، شماره: 7
2 ارائه الگوی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی کشور در دوران پسا کرونا (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 32، شماره: 1
3 ارائه مدل پشتیبان تصمیم‎ گیری برای رتبه‎ بندی استراتژی‎ها در شرکت‎های چندملیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 3
4 ارائه نقشه راه برای استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای راهبرد (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
5 ارائه نقشه راه تحول دیجیتال در حوزه منابع انسانی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
6 ارائه نقشه راه طراحی و پیاده سازی تجزیه وتحلیل منابع انسانی در سازمان های ایرانی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی کاربردها و تحلیل فرصت‎ها و تهدیدات فناوری‎های همگرا (NBIC) در حوزه‎ی دفاعی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 21، شماره: 82
8 ترسیم قلمرو و خوشه بندی تحقیقات مدیریت دانش بر اساس تحلیل هم واژگانی مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم (WOS) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 4
9 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از غربالگری فازی و تکنیک دیمتل (موردمطالعه شهرداری کلان شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
10 طراحی فرامدلی برای ارائه خدمات منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 4
11 فناوری های اطلاعاتی؛ مبنایی برای توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 18، شماره: 69
12 کاربرد تئوری درام در حل مساله انتخاب راهبرد جذب اعضای هیات علمی به صورت الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 25
13 کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 15، شماره: 59
14 محاسبات ابری؛ رویکردی نوین در معماری فضای اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 20، شماره: 79
15 واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Intelligent Interactive Marketing System basedon Internet of Things (IoT) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک تصمیم گیری پیاده سازی سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمان (ERP) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 ارایه مدلی جهت شناسایی عوامل ریسک در بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک های فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
4 Evaluation of the Human Resources Management Strategies and Selecting the best Strategy based on Game Theory (Case Study: Electric Company Of Urmia) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
5 Knowledge Representation of the Projects Delays: A Semantic Network Approach (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 The Applicability of Decision Support Technologies in Knowledge Management (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 بررسی ارتباط بین استراتژی آموزش و توسعه منابع انسانی با پایداری سازمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
8 بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
9 بررسی اولویت های آمادگی سازمانی جهت استقرار سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (نمونه مطالعاتی: استانداری خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
10 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
11 بررسی تاثیر عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بر غافل گیری های استراتژیک با متغیر میانجی مدیریت دانش در استانداری استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
12 بررسی تاثیرپذیری عملکرد سازمانی از استراتژی های مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
13 بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در بخش عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
14 تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
15 تاثیرپذیری عملکرد سازمانی از اقدامات مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره برق ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
16 تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
17 تحلیل تاثیر ارزیابی عملکرد و جبران خدمات بر پایداری سازمان (مطالعه موردی: شرکت زامیاد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
18 جایگاه اقتصاد صنعتی وفناوری در توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
19 روند توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت های آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
20 سنجش آمادگی برای حکمرانی فناوری اطلاعات (مورد مطالعه بانک تجارت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
21 شناسایی و ارایه شاخص های ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
22 فناوری اطلاعات به عنوان محرک توسعه پایدار از منظر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
23 کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 مدل استراتژیک زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 مدل راهبردی ارزیابی، انتخاب و پیاده سازی سیستم های CRM در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها (ارایه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک پروژه ها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و فرهنگ نوآوری در بخش دولتی مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 نقش متقابل بهبود عملکرد نیروی انسانی و مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
29 نقش وعملکرد روابط عمومی در توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات