دکتر مرتضی دهقان نژاد

دکتر مرتضی دهقان نژاد استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

دکتر مرتضی دهقان نژاد

Dr. Morteza Dehghannezhad

استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان در شهر دزفول 1355-1335 ش1976-1956 / م (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
2 از ظهور در پارادایم سنت تا افول در پارادایم مدرن: جایگاه صفویان در تاریخ‎نگاری دوره قاجار (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 33
3 اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
4 اندیشه غالیانه در طریقت صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 21
5 بازاندیشی در سیر تحول مفهوم «بربر» در یونان عصر عتیق (از نبرد ترویا تا جنگ های یونانی-پارسی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 32، شماره: 56
6 بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی مسیله تغییر تابعیت اتباع ایران و عثمانی و واکنش دولت ایران به آن در فاصله سال های 1900 تا 1922م1317 / تا 1341ق از خلال منابع و اسناد ایرانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ ش و اقدامات دولت در کاهش آثار مخرب آن (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 6
10 بررسی و تحلیل عملکرد کارخانه‌های تولید شکر در مازندران (1267تا1332ق/1850تا1914م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 4
11 بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در عصر پهلوی دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 3
12 تاثیر نظامی گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۳۲)؛ یک بررسی تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
13 تبیین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نهادهای جدید (آموزش و مطبوعات) در ایران و نقش این عوامل در شکل گیری زمینه های انقلاب اسلامی ایران (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ش/۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 1
14 تبیین و تحلیل نقش شوروی در حوادث مناطق کردنشین ایران ۱۳۲۰ش/ ۱۹۴۱م- ۱۳۲۵ش/ ۱۹۴۶م. (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 22
15 تبیین و مقایسه کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کرد در دوره های صفویه و قاجار ۱۳۴۴ -۹۰۷ ق/ ۱۹۲۵ – ۱۵۲۱ م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 3
16 تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 66
17 تحلیلی بر سیاست اسکان دولت پهلوی اول در ایل قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 1
18 تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفه دره شوری قشقایی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 52
19 تطور تاریخنگاری شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 1
20 تفکیک قوا در اندیشه‌های ثقه‌الاسلام تبریزی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 15
21 جهاد و دفاع از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه ی آن با آرای فقهی امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 16، شماره: 63
22 چالش های اخلاقی و اجتماعی ناشی از اختلالات سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا سقوط قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
23 درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 17
24 روابط حقوقی زن و مرد دوره قاجار در نظام خانواده (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
25 رویکرد روزنامه اختر (۱۲۹۲ -۱۳۱۴ق) به ساختارسازی مدنی با تکیه بر نهاد مجلس شورا (پارلمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 10، شماره: 2
26 زمینه‌های بحران ارزاق عمومی (غله) توسط بریتانیا در ایران و مدیریت بر آن در ﻧﻴﻤﮥ غربی کشور سال‌های 1296و1297ش/1917و1918م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 1
27 سیر تاریخی عرفانحلقه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 4
28 شالبافی در جامعه ایران؛ بررسی تحولات تجارت شال در عصر قاجار (۱۲۰۹- ۱۳۴۴ه .ق/۱۷۹۵-۱۹۲۵م) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 13
29 عملکرد ملاکین و مسئولین حکومتی در بحران ارزاق عمومی (غله) و پیامدهای آن در ایران سال ۱۲۹۷-۱۲۹۶ ش/ ۱۹۱۸-۱۹۱۷ میلادی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 21
30 عهدنامه ترکمانچای و مسئله جانشینی: واکاوی علل مداخله روس ها در فرایند جانشینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 2، شماره: 2
31 فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 10
32 فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
33 کمبود موادغذایی و شورش های مردم ایران در سال های جنگ جهانی دوم ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ش/ ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 1
34 مروری بر تاریخچه مشکلات ایجاد قرنطینه در ایران در دوره ناصرالدین شاه (۱۲۶۴ -۱۳۱۳ ه .ق/۱۸۴۷ -۱۸۹۶م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 4
35 مساله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتابهای آن در نهاد وزارت در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
36 مقایسه تحلیلی ـ تطبیقی نحوه بهره‌برداری عرفان حلقه و اشو از بستر فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
37 موانع همگرایی اجتماعی – فرهنگی ایران و افغانستان در دوران پهلوی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 27
38 واکاوی آغاز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 10
39 واکاوی قرارداد ۱۲۳۷ه ایران انگلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش اقوام بختیاری در جریان انقلاب مشروطه با تکیه بر سنگ نوشته های پیرغار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»
2 نقش ایلات جنوب در چالش هاى سیاسى ایالت فارس (در جنگ جهانى اول1297-1293 ه.ش) (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول