آرمین زارعیان

 آرمین زارعیان دانشیار دانشکده پرستاری آجا

آرمین زارعیان

Armin Zareian

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستا نهای نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
2 استراتژی های سازگاری با عوارض شیمی درمانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
3 الگوهای بومی مراقبت از بیماران قلبی در ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
4 اهمیت آموزش حفاظت فردی به پرستاران در حملات شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
5 اهمیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران بعد از جراحی دریچه قلب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 1
6 اهمیت طراحی یک ابزار استاندارد جهت پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
7 بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول گرا به سرپرستاران بر میزان قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بخ شهای بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 3
9 بررسی تاثیر برگزاری جلسات آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش سربازان در پیشگیری از مصرف سیگار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرتونگاران و پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی ارتش: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی عملکرد پرستاران در ارتباط با کنترل عفونت بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 1
14 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی آجا واقع در شهر تهران، 1387-88 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 10، شماره: 2
15 بررسی میزان آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در یکی از بیمارستان های منتخب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی نظام مند عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1
17 بررسی وضعیت خستگی بیماران بستری در بخش های همودیالیز بیمارستان های تابعه آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 4
18 بررسى تاثیر برنامه بازتوانى قلبى بر شاخص هاى همودینامیک بیماران تحت عمل جراحى باى پس عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 1، شماره: 3
19 تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز، بر آگاهی و نگرش بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
20 تاثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
21 تاثیر اجرای برنام هی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش های اورژانس مراکز درمانی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
22 تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
23 تب های خونریزی دهنده ابولا و کریمه کونگو و نقش خود حفاظتی در پیشگیری از ابتلا به آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
24 تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی تریاژ در رویدادهای هسته ای - رادیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
25 ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد (NVPS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
26 چالش ها، موانع و تجارب پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی و انتظامی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
27 دانش پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران در زمینه تفسیر گازهای خون شریانی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 2
28 رضایت مندی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه: نتایج یک مطالعه چند مرکزی در بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
29 رهیافتی در باب چگونگی و ماهیت آینده پژوهی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 11، شماره: 1
30 طراحی و اجرای برنامه آموزش به مددجویان بستری در بخش ویژه قلب: یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
31 طراحی و اعتباریابی ابزار پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 2
32 طراحی و برازش الگوی ساختاری پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 2
33 عوامل موثر بر خستگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 2
34 کنترل حجم باقی مانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
35 محاسن و معایب استفاده از آموزش الکترونیک در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
36 مدیریت رویدادهای هسته ای - رادیولوژیک (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
37 مدیریت ریسک: راهکاری ایمن برای آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
38 مراقبت از خود مبتنی بر الگوی اورم در کارکنان نظامی مبتلا به سرطان و نقش پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 2
39 مروری بر تاثیر بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی با یپس عروق کرونر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
40 مقایسه اثر آموزش به روش سخنرانی و شبیه سازی بر دانش دانشجویان پرستاری آجا در مواجهه با عوامل بیولوژیک تب های خونریزی دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
41 مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
42 نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1
43 نقش آموزشی پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
44 نقش روش های مختلف آموزشی بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
45 نقش هوش اخلاقی، مدیران در اخلاقی کردن محیط کار (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیم در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 بررسی میزان سازگاری در جانبازان قطع عضو اندام تحتانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 تبیین چارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
4 گیاهان دارویی (herbal drugs)کاهنده اشتها از دیدگاه ابوعلی سینا و عقیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی