نوشین روحانی

 نوشین روحانی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

نوشین روحانی

Nooshin Rouhani

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.