محمد سارایی

 محمد سارایی دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان

محمد سارایی

Mohammad Sarayee

دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.