احمد غضنفری مقدم

 احمد غضنفری مقدم استاد،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

احمد غضنفری مقدم

Ahmad Ghazanfari Moghadam

استاد،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد خشک کن خورشیدی با جمع کننده دارای صفحه جاذب پره دار سوراخدار مجهز به سامانه کنترل هوای خشک کننده برای خشک کردن شوید (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی برخی مشخصه های زیست کامپوزیت های تهیه شده از الیاف نخل خرمای خالص سازی شده به روش شیمیایی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 6
3 بررسی خصوصیات مکانیکی و تجزیه پذیری بیوپلاستیک تهیه شده از سلولز کاه و الیاف خرما (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی و مدلسازی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
5 بهینه سازی فرآیند لیگنین زدایی الیاف خرما به روش پاسخ سطح و تابع مطلوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 3، شماره: 1
6 تعیین برخی خواص مکانیکی و بررسی سینتیکی تخریب گرمایی زیست پلاستیک های تهیه شده از سلولوز کاه و آرد گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت چگالی و مدول الاستیسیته حجمی گازوئیل بر سرعت عبور صوت (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 استحصال الیاف سلولزی از الیاف گیاهی ( بیوفایبر) به منظور تهیه نانوکامپوزیت سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
3 استفاده از تبدیل فوریه موج انعکاس صدا برای جداسازی پسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 استفاده از کربن فعال تهیه شده از الیاف و هسته خرما برای کاهش آلایندگی آب آشامیدنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 استفاده از یک روش نوین برای مدل سازی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست از مخلوط پسماندهای جامد تجزیه پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
6 استفادی از ضایعات گلابگیری برای بهبود خصوصیات مکانیکی و قابلیت نگهداری آب در خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
7 امکان سنجی خشک کردن ضایعات زردآلو جهت تهیه نوعی خشکبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
8 اندازه گیری برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی-مکانیکی و حرارتی الیاف خرما به منظور تهیه کامپوزیت (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
9 اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی توده نخود در فرآیند تهیه نخودچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
10 بررسی اثر افزودن رطوبت و زمان نگهداری در اندازه ذرات گندم آسیاب شده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
11 بررسی اثر اندازه و مقدار الیاف بر ویژگی های کامپوزیت های تهیه شده از الیاف نخل خرما و پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بررسی اثر پارامترهای تولید بر روی برخی از خصوصیات کیفی پلت های سوختی تهیه شده از ضایعات هرس درخت پسته (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی اثر دما و مدت زمان پیشگرمی بر روی خصوصیات مکانیکی دانه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
14 بررسی اثراضافه کردن اسید استیک بربرخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بیوپلاستیک های تهیه شده ازضایعات آرد گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 بررسی برخی از پارامترهای موثربراستحکام فشاری هسته زیتون تلخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
16 بررسی پایداری روغن قطران تهیه شده از دانه و هسته زیتون تلخ در سوخت دیزل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
17 بررسی پتانسیل میوه و اجزاء نخل خرما در تولید فرآوردهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
18 بررسی تاثیر ارتفاع و دما بر سرعت عبور امواج التراسونیک در سوخت گازوئیل (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
19 بررسی تاثیر مایع جاذب بر بازده الکتریکی پنل در خشک کن خورشیدی مجهز به مایع جاذب رطوبت و سامانه احیای فتوولتاییک گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
20 بررسی تاثیرهمزمان برخصوصیات کششی بیوپلاستیکهای تهیه شده از آردگندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 بررسی تجزیه حرارتی پودر برگ و پودر چوب پسته در شرایط زمانی و دمایی مختلف به منظور تولید زغال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی تجزیه حرارتی ضایعات درخت پسته برای تهیه سوختهای زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
23 بررسی تعدادی از خصوصیات سوخت های بیودیزل تهیه شده از سه نوع روغن گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
24 بررسی سینتیک خشک شدن سیب با استفاده از خشک کن مجهز به اشعه مادون قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
25 بررسی فرآیند تهیۀ ذغال و استحصال روغن از تنۀ درخت خرما به طریق تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
26 بررسی فشار بر میزان جریان، مقاومت کیک، مقاومت فیلتر و تعیین تراکم پذیری کیک تشکیل شده در فیلتر اسیون روغن کنجد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی مقدار و مقایسه جریان خروجی میوه پوست شده و پوست نشده زیتون تلخ از مخزن با خروجی های مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
28 بررسی نوع رسوب در فیلتر های مختلف با استفاده از مدل های تشکیل رسوب در فیلتراسیون روغن کنجد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی و مدل سازی فرآیند تخمیر الکلی ضایعات خرما از طریق اندازه گیری بریکس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
30 بررسی و مدل سازی فرآیند تولید الکل اتیلیک از ضایعات خرما (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
31 بررسی و مدل سازی کاهش جرم درفرایند تهیه کربن فعال ازتنه نخل خرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
32 بهینه سازی پارامترهای تولید پلت سوختی تهیه شده از ضایعات هرس درخت پسته با استفاده از روش تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
33 پوست گیری میوه زیتون تلخ با استفاده ازهیدروکسید سدیم درغلظت و دمای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
34 پوست گیری میوه زیتون تلخ، استحصال روغن، تهیه بیودیزل و تاثیر آن بر عملکرد یک عملکرد یک موتور دیزل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
35 تاثیر شرایط دمایی بر فرایند تولید زغال از چوب و پودر چوب پسته به روش تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
36 تاثیر نرخ هوادهی بر برخی از پارامترهای موث ر تجزیه مواد در فرآیند تهیه کمپوست از مخلوط پسماندهای آشپزخانه ای، کود حیوانی و مواد لیگنوسلولزیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
37 تحلیل انرژی برای خشک کردن ورقه های سیب با استفاده از اشعه مادون قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
38 تعیین برخی از خصوصیات بیواویل تولیدی از دانه های زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
39 تعیین خصوصیات کربن فعال تهیه شده از الیاف و هسته خرما و تاثیر آن در کاهش سختی آب آشامیدنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 تولید بیواویل از دانه‌های زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
41 تولید سوخت تجدید پذیر بیواتانول از الیاف خرما بهینه سازی فاکتورهای موثر در تولید آن با روش تاگوچی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
42 تولید و خالص سازی بیودیزل با استفاده از ترانس استریفیکاسیون روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
43 تهیه زغال از چوب و پودر چوب پسته به روش تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
44 تهیه کربن فعال از چوب تخل به روش تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
45 تهیه کربن فعال از چوب تنه نخل خرما به روش تجزیه حرارتی و بررسی خصوصیات فیزیکی و جذبی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
46 تهیه گریس از روغن کرچک و بررسی اثر دما بر برخی از خصوصیات آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 تهیه گریس از روغن کرچک و بررسی اثر زمان بر برخی از خصوصیات آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 تهیه گلدانهای کامپوزیتی با الیاف خرما و بررسی برخی ازخصوصیات آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
49 حذف مس از محلول آبی با استفاده از کربن فعال سنتز شده ازپوست سخت پسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
50 خصوصیات فیزیکی و مکانیکی صفحات کمپوزیت تهیه شده از پودر هسته خرما و پلی اتیلن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
51 سورتینگ پسته با استفاده از پردازش فازی سیگنال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
52 مدلهای استفاده شده برای بررسی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
53 مروری بر کاربردهای مواد جاذب رطوبت در خشککنهای خورشیدی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
54 مقایسه فرایند تولید زغال از چوب، پودر چوب و پودر برگ پسته به روش تجزیه حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران