فرزاد حسین پناهی

 فرزاد حسین پناهی استادیار دانشگاه کردستان

فرزاد حسین پناهی

Farzad Hosein Panaho

استادیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
3 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
5 ارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 1
6 ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
7 ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 1
9 تاثیر عمق جایگذاری نوار آبیاری و میزان آب کاربردی بر عملکردو بهره وری آب سیب زمینی در دشت دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
10 تاثیر فاصله لترال ها و قطره چکان ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
11 مقایسه کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام کلزای زمستانه در کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه چند رقم کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 اثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosum (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 اثر عمق آب آبیاری و مقدار کود نیتروژن ثر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری سیب زمینی در دشت دهگلان با استفاده از روش ابیاری بارانی منبع خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 اثرعمق آبیاری و خاکپوش برعملکرد سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای ـ نواری سطحی دردشت دهگلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
11 ارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
12 ارزیابی بهره وری انرژی در پروتکل های هدایت مبتنی بر بردار برای شبکه ی حسگر بیسیم آکوستیک زیرآب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی
13 ارزیابی بیلان انرشی در مزارع گندم آبی و دیم استان کردستان مطالعه موردی: دشت دهگلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
15 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی تحت دوره های مختلف آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
16 بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی اثر نوع سیستم آبیاری قطرهای- نواری و عمق آب آبیاری بر کارایی مصرف آب آبیاری سیبزمینی در دشت دهگلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر شاخص های فیزیولوژیک برخی اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی پاسخ اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک در دو زمان قبل و بعد از گلدهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی نخود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکی گندم به کم آبیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
22 پاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مس (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سیبزمینیتحت آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
24 تاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosum (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
25 تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 مقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار