فاطمه صادق زاده قمصری

 فاطمه صادق زاده قمصری دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

فاطمه صادق زاده قمصری

Fatemeh Sadegh Zadeh Ghamsari

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت نقش خانواده، سهم زن و مرد، در استحکام جوامع امروزی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 1، شماره: 2
2 حس مشترک و نقشهای ادراکی آن نزد ارسطو و ابنسینا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 5، شماره: 20
3 قاعده الواحد و نظام علی از دیدگاه ابن سینا و محقق طوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 13، شماره: 41
4 مرزهای علوم و مابعدالطبیعه با دو معیار تحقیق پذیری و ابطال پذیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 36
5 نظام احسن و مسیله شرور در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 43
6 نقش کمالات عقلی در سعادت از نگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 58