رضا داوری

 رضا داوری استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران

رضا داوری

Reza Davari

استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتغییرات ابعادونفوذپذیری زهکش افقی برروی دبی نشت درسدهای خاکی غیرهمگن مطالعه موردی سدخیرآباد (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 بررسی پارامترهای دیوارآب بند درسدهای خاکی مطالعه موردی سدخیرآباد (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بهینه سازی ساختار صفحات Topology Optimization با لحاظ بار انفجار و رویکرد پدافندی غیر عامل در منابع طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
4 جامعیت قرآن کریم از منظر آیات دا ل بر تبیان، تفصیل و جاودانگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5 سیر حرکت محاسبات ابری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
6 طراحی شبکه گسترده بصورت خودکار با در نظر گرفتن پارامترهای کیفیت سرویس با الگوریتم زنتیک (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران